" /> -->

முதல் உலகப்போரின் வெடிப்பும் அதன் பின்விளைவுகளும் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 15
  5 x 1 = 5
 1. முதல் உலகப்போரின் இறுதியில் நிலைகுலைந்து போன மூன்று பெரும் பேரரசுகள் யாவை?

  (a)

  ஜெர்மனி, ஆஸ்திரிய-ஹங்கே்கேரி, உதுமானியர்

  (b)

  ஜெர்மனி, ஆஸ்திரிய- ஹங்கேரி, ரஷ்யா

  (c)

  ஸ்பெயின், போர்ச்சுகல், இத்தாலி

  (d)

  ஜெர்மனி, ஆஸ்திரிய-ஹங்கேரி, இத்தாலி 

 2. பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு முடிவடையுந் தருவாயில் கிழக்கு ஆசியாவில் உதயமான வலிமைவாய்ந்த நாடு எது?

  (a)

  சீனா

  (b)

  ஜப்பான்

  (c)

  கொரியா

  (d)

  மங்கோலியா

 3. மார்ன் போர் எதற்காக நினைவு கூறப்படுகிறது?

  (a)

  ஆகாயப் போர்முறை

  (b)

  பதுங்குக் குழிப்போர்முறை

  (c)

  நீர்மூழ்கிக் கப்பல்போர்முறை

  (d)

  கடற்படைப் போர்முறை

 4. எந்த நாடு முதல் உலகப்போருக்குப் பின்னர் தனித்திருக்கும் கொள்கையைக் கொண்டது?

  (a)

  பிரிட்டன்

  (b)

  பிரான்ஸ்

  (c)

  ஜெர்மனி

  (d)

  அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்

 5. பின்லாந்தைத் தாக்கியதற்காக பன்னாட்டுச் சங்கத்திலிருந்து வெளியேற்றப்பட்ட நாடு எது?

  (a)

  ஜெர்மனி

  (b)

  ரஷ்யா

  (c)

  இத்தாலி

  (d)

  பிரான்ஸ்

 6. 5 x 1 = 5
 7. _________ ஆண்டில் ஜப்பான் சீனாவுடன் வலுக்கட்டாயமாகப் போரிட்டது.

  ()

  1894

 8. 1913ஆம் ஆண்டு மே மாதம் கையெழுத்திடப்பட்ட _______ உடன்படிக்கையின்படி அல்பேனியா

  ()

  இலண்டன்

 9. ________ ஆண்டில் ஜப்பான் இங்கிலாந்துடன் நட்பினை ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டது.

  ()

  1902

 10. பால்கனில் ________ நாடு பல்வகை இனமக்களைக் கொண்டிருந்தது.

  ()

  மாசிடோனியா

 11. டானென்பர்க் போரில்________ பேரிழப்புகளுக்கு உள்ளானது.

  ()

  ரஷ்யா

 12. 5 x 1 = 5
 13. பிரெஸ்ட்-லிடோவஸ்க் உடன்படிக்கை 

 14. (1)

  துருக்கி

 15. ஜிங்கோயிசம்

 16. (2)

  சென்னை

 17. கமால் பாட்சா

 18. (3)

  ரஷ்யாவும் ஜெர்மனியும்

 19. எம்டன்

 20. (4)

  இங்கிலாந்து

 21. கண்ணாடி மாளிகை

 22. (5)

  வெர்செய்ல்ஸ்

*****************************************

Reviews & Comments about 10th சமூக அறிவியல் Chapter 1 முதல் உலகப்போரின் வெடிப்பும் அதன் பின்விளைவுகளும் ஒரு மதிப்பெண் வினாத்தாள் ( 10th Social Science Chapter 1 Outbreak Of World War I And Its Aftermath One Mark Questions Paper )

Write your Comment