" /> -->

வலையமைப்பு வடமிடல் Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. ARPANET உள்ளது

  (a)

  அமெரிக்க ஆராய்ச்சி திட்டம் ஏஜென்சி நெட்வொர்க்

  (b)

  மேம்பட்ட ஆராய்ச்சி திட்டம் பகுதி நெட்வொர்க்

  (c)

  கேட்ச் மேம்பட்ட ஆராய்ச்சி திட்டம் ஏஜென்சி நெட்வொர்க்

  (d)

  அமெரிக்க ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் நெட்வொர்க்

 2. கேபிள் டிவி பெட்டியில் இணைக்க எந்த கேபிள் பயன்படுத்தப்படுகிறது?

  (a)

  UTP கேபிள்

  (b)

  ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ்

  (c)

  இணையச்சு வடம்

  (d)

  USB கேபிள்

 3. ஈத்தர்நெட் கேபிள்களில் எந்த இணைப்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது?

  (a)

  RJ11

  (b)

  RJ21

  (c)

  RJ61

  (d)

  RJ45

 4. எந்த வயரிங் தரநிலை இரண்டு கணினிகளை நேரடியாக இணைக்க பயன்படுகிறது?

  (a)

  நேராக வயரிங் மூலம்

  (b)

  வலையமைப்பின் மேல் குறுக்கீடு

  (c)

  ரொலொவர் வயரிங்

  (d)

  எதுவும் இல்லை

 5. கீழ்க்கண்டவற்றில் வேறுபாடான ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

  (a)

  Roll over

  (b)

  crossovers

  (c)

  null modem

  (d)

  straight through

 6. 3 x 2 = 6
 7. கிரிம்ப்பிங் (Crimping) கருவியின் பயன் யாது?

 8. முறுக்கப்பட்ட ஜோடி கேபிள்களின் வகைகள் என்ன ?

 9. சாம்ப் இணைப்பு என்ன?

 10. 3 x 3 = 9
 11. சீரியல் மற்றும் இணையான துறை முகங்கள் இடையே உள்ள வேறுபாடுகள் என்ன ?

 12. ஈத்தர்நெட்கே பிளிங்கில் தொடர்புடைய கூறுகள் என்ன?

 13. ஃபைபர் ஆப்டிக்கே பிள்களின் வகைகள் என்ன?

 14. 2 x 5 = 10
 15. பதிவு செய்யப்பட்ட ஜாக் என்றால் என்ன? ஜாக் வகைகளளை சுருக்கமாக விளக்குங்கள்

 16. RJ45 இணைப்பான் பற்றி விளக்கவும்

*****************************************

Reviews & Comments about 12th கணினி பயன்பாடுகள் - வலையமைப்பு வடமிடல் Book Back Questions ( 12th Computer Applications - Network Cabling Book Back Questions )

Write your Comment