" /> -->

ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிரான போராட்டங்களில் புரட்சிகர தேசியவாதத்தின் காலம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. தென்னிந்தியாவில் பல தொழிற்சங்களை இவர் தோற்றுவித்தார்

  (a)

  காமராஜர்

  (b)

  பெரியார்

  (c)

  திரு.வி.க

  (d)

  அண்ணா

 2. லாகூர் சதி வழக்கில் எத்தனை தலைவர்கள் கைது செய்யப்பட்டார்கள்?

  (a)

  17

  (b)

  24

  (c)

  25

  (d)

  21

 3. தூக்கிலிடுவதற்குப் பதிலாகச் சுட்டுக் கொல்லுங்கள் என்று கோரியவர்கள் யாவர்?

  (a)

  பகத்சிங் மற்றும் நண்பர்கள் 

  (b)

  வாஞ்சிநாதன்

  (c)

  சுபாஷ்

  (d)

  யாருமில்லை

 4. டாடா இரும்பு மற்றும் எஃகு நிறுவனம் TISCO தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு எப்போது?

  (a)

  1908

  (b)

  1907

  (c)

  1009

  (d)

  1911

 5. சிட்டகாங் ஆயுதப் படைத்தளத்தைத் துணிகரமாகத் தாக்கிய பெண்மணி யார்?

  (a)

  அன்னி பெசன்ட்

  (b)

  ஜான்சி ராணி

  (c)

  கல்பனா தத்

  (d)

  லட்சுமி 

 6. 5 x 2 = 10
 7. M. சிங்காரவேலர் பற்றி எழுதுக.

 8. அரசு ஒடுக்குமுறை என்றால் என்ன?

 9. கல்பனா தத் பற்றி சிறு குறிப்பு தருக?

 10. அமெரிக்காவில் ஏற்பட்ட பங்கு சந்தை சரிவு பற்றி எழுதுக?

 11. ஸ்டேன்ஸ் நூற்பு மற்றும் நெசவு ஆலை கோவை பற்றி எழுதுக.

 12. 5 x 3 = 15
 13. மீரட் சதி வழக்கு பற்றி சுருக்கமாக எழுதுக.

 14. பகத்சிங் பற்றி எழுதுக?

 15. சிட்டகாங் ஆயுதப்படைத் தாக்குதல் என்றால் என்ன?

 16. பகத்சிங்கின் குண்டு வீச்சு பற்றி எழுதுக.

 17. கான்பூர் சதிவழக்கு பற்றி சுருக்கமாக எழுதுக?

 18. 4 x 5 = 20
 19. டாடா இரும்பு மற்றும் எஃகு நிறுவனம் TISCO வளர்ச்சி பற்றி எழுதுக?

 20. இந்தியாவில் 19 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதி மற்றும் 20 நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் சணல் உற்பத்தி பற்றி எழுதுக?

 21. கல்பனா தத் (1913 - 1995) பற்றி விரிவாக எழுதுக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வரலாறு - ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிரான போராட்டங்களில் புரட்சிகர தேசியவாதத்தின் காலம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th History - Period Of Radicalism In Anti-imperialist Struggles Model Question Paper )

Write your Comment