" /> -->

இந்தியாவில் தேசியத்தின் எழுச்சி ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 00:10:00 Hrs
Total Marks : 10
  10 x 1 = 10
 1. காந்தியடிகள் தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து எந்த ஆண்டு இந்தியா திரும்பினார்?

  (a)

  1915

  (b)

  1916

  (c)

  1917

  (d)

  1918

 2. மாறுபட்ட ஒன்றைத் தேர்வு செய்க.

  (a)

  வில்லியம் ஜோன்ஸ்

  (b)

  சார்லஸ் வில்கின்ஸ்

  (c)

  மாக்ஸ் முல்லர்

  (d)

  அரவிந்த கோஷ்

 3. "சுயராஜ்யம் எனது பிறப்புரிமை, அதை அடைந்தே தீருவேன்” – எனக் கூறியவர்

  (a)

  பாலகங்காதர திலகர்

  (b)

  தாதாபாய் நெளரோஜி

  (c)

  சுபாஷ் சந்திர போஸ்

  (d)

  பாரதியார்

 4. பின்வரும் எது ஒன்று சரியாகப் பொருந்தியுள்ளது?

  (a)

  ஆங்கிலக் கல்விச் சட்டம் - 1843

  (b)

  அடிமைமுறை ஒழிப்பு - 1859

  (c)

  சென்னைவாசிகள் சங்கம் - 1852

  (d)

  இண்டிகோ கலகம் - 1835

 5. இந்திய தேசியக் காங்கிரஸை நிறுவியவர்

  (a)

  சுபாஷ் சந்திர போஸ்

  (b)

  காந்தியடிகள்

  (c)

  A.O. ஹியூம்

  (d)

  பாலகங்காதர திலகர்

 6. இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் முதல் தலைவர்

  (a)

  சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி

  (b)

  பத்ருதீன் தியாப்ஜி

  (c)

  A.O. ஹியூம்

  (d)

  W.C. பானர்ஜி

 7. “இந்தியாவின் முதுபெரும் மனிதர்” என அழைக்கப்படுபவர்.

  (a)

  பாலகங்காதர திலகர்

  (b)

  M.K. காந்தி

  (c)

  தாதாபாய் நெளரோஜி

  (d)

  சுபாஷ் சந்திர போஸ்

 8. “வறுமையும் பிரிட்டனுக்கொவ்வாத இந்தியஆட்சியும்” (Poverty and Un-British Rule in India) என்ற நூலை எழுதியவர்.

  (a)

  பாலகங்காதர திலகர்

  (b)

  கோபால கிருஷ்ண கோகலே

  (c)

  தாதாபாய் நெளரோஜி

  (d)

  எம்.ஜி. ரானடே

 9. ஒரிசா பஞ்சம் குறித்த பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானவை எவை/எது?
  கூற்று 1: 1866ஆம் ஆண்டில் ஒன்றரை மில்லியன் மக்கள் ஒரிசாவில் பட்டினியால் இறந்தனர்.
  கூற்று 2: பஞ்ச காலத்தில் 200 மில்லியன் பவுண்ட் அரிசியை பிரிட்டனுக்கு ஆங்கில அரசு ஏற்றுமதி செய்தது.
  கூற்று 3: ஒரிசா பஞ்சமானது தாதாபாய் நெளரோஜியை இந்திய வறுமை குறித்து வாழ்நாள் ஆய்வை மேற்கொள்ள தூண்டியது.

  (a)

  1, 2

  (b)

  1, 3

  (c)

  இவற்றுள் எதுவுமில்லை

  (d)

  இவை அனைத்தும்

 10. கூற்று: தாதாபாய் நெளரோஜி இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் தலைவராக மூன்று முறை தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
  காரணம்: 1905ஆம் ஆண்டு வரையில் இந்திய விடுதலை இயக்கம் அரசமைப்புவாதிகளின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்தது.

  (a)

  கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்றை விளக்குகிறது

  (b)

  கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்றை விளக்கவில்லை

  (c)

  கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தவறு.

  (d)

  கூற்று தவறு ஆனால் காரணம் சரி

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard வரலாறு Chapter 1 இந்தியாவில் தேசியத்தின் எழுச்சி ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Standard History Chapter 1 Rise of Nationalism in India One Marks Model Question Paper )

Write your Comment