" /> -->

காந்தியடிகள் தேசியத் தலைவராக உருவெடுத்து மக்களை ஒன்றிணைத்தல் மாதிரி வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து திரும்பிய காந்தியடிகள் தனது வெற்றிகரமான முதலாவது சத்தியாகிரகப் போராட்டத்தைத் தொடங்கிய இடம்

  (a)

  கேதா

  (b)

  தண்டி

  (c)

  சம்பரான்

  (d)

  பர்தோலி

 2. 1923 இல் மோதிலால் நேரு மற்றும் சி.ஆர்.தாஸ் ஆல் தோற்றுவிக்கப்பட்ட கட்சியின் பெயர் என்ன?

  (a)

  சுயராஜ்ய கட்சி

  (b)

  கதார் கட்சி

  (c)

  சுதந்திரா கட்சி

  (d)

  கம்யூனிஸ்ட் கட்சி

 3. பின்வரும் எந்த ஒன்று சரியாகப் பொருந்தவில்லை?

  (a)

  பஞ்சாப் துணை ஆளுநர் - ரெஜினால்டு டையர்

  (b)

  தலித் - பகுஜன் இயக்கம் - டாக்டர். அம்பேத்கர்

  (c)

  சுயமரியாதை இயக்கம் - ஈ.வெ.ரா. பெரியார்

  (d)

  சத்தியாகிரக சபை - ரௌலட் சட்டம்

 4. கூற்று: பி.ஆர். அம்பேத்கர் மஹத் சத்தியாகிரகத்தைத் தொடங்கினார்.
  காரணம்: அவர் இந்துக்கள் மற்றும் முஸ்லீம்களை ஒருங்கிணைக்க முயன்றார்.

  (a)

  கூற்று சரி. காரணம் கூற்றை விளக்குகிறது.

  (b)

  கூற்று சரி. காரணம் கூற்றை விளக்கவில்லை

  (c)

  கூற்று சரி, காரணம் தவறு

  (d)

  கூற்று தவறு, காரணம் சரி

 5. காந்தியடிகளின் தண்டி யாத்திரை பயணம் சென்றடைந்த ஆண்டு

  (a)

  ஏப்ரல் 6, 1930

  (b)

  மார்ச் 6, 1930

  (c)

  ஏப்ரல் 4, 1939

  (d)

  மார்ச் 4, 1930

 6. 6 x 2 = 12
 7. இந்தியா வந்த வேல்ஸ் இளவரசர் எவ்வாறு வரவேற்கப்பட்டார்?

 8. காந்தியடிகளின் சம்பரான் சத்தியாகிரகத்தின் போது உடன் சென்ற உள்ளூர் தலைவர்கள் யாவர்?

 9. இந்தியப் பணியாளர் சங்கம் ஏன் தோற்றுவிக்கப்பட்டது?

 10. பகிஷ்கிரித் ஹிதகர்னி சபா குறித்து எழுதுக.

 11. தேசியவாதிகளால் ரெளலட் சட்டம் ஏன் எதிர்க்கப்பட்டது?

 12. பி.ஆர். அம்பேத்கரால் வழிநடத்தப்பட்ட மஹத் சத்தியாகிரகம் பற்றி அறிவது என்ன?

 13. 6 x 3 = 18
 14. ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை குறித்து குறிப்பு எழுதுக.

 15. மாகாணங்களில் இரட்டையாட்சி முறை பற்றி எழுதுக.

 16. பூனா ஒப்பந்தத்தின் முக்கியத்துவம் யாது?

 17. மாற்றத்தை விரும்புவர்கள் – மாற்றத்தை விரும்பாதவர்கள் - வேறுபடுத்துக.

 18. பிரதம அமைச்சர் ராம்சே மக்டோனால்டின் வகுப்புவாத அறிக்கையைப் பற்றி எழுதுக.

 19. மூன்று வட்டமேசை மாநாடுகளின் முடிவின் தோல்விக்குப் பிறகு ஏன் காங்கிரஸ் தடை செய்யப்பட்டது?

 20. 3 x 5 = 15
 21. ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் சூழலையும் அதன் விளைவுகளையும் விவரி.

 22. ஒத்துழையாமை இயக்கத்திலிருந்து சட்ட மறுப்பு இயக்கம் எவ்வழிகளில் மாறுபட்டிருந்தது?

 23. டாக்டர். அம்பேத்கரின் கல்விப்பணி குறித்து, குறிப்பாக ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் சமூக நீதிக்காக அவரின் செயலூக்கத்தை முதன்மைப்படுத்தி விளக்குக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard வரலாறு Chapter 4 காந்தியடிகள் தேசியத் தலைவராக உருவெடுத்து மக்களை ஒன்றிணைத்தல் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Standard History Chapter 4 Advent Of Gandhi And Mass Mobilisation )

Write your Comment