மத்திய அரசு மாதிரி வினாக்கள்

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. ______ மத்திய அரசின் அரசியலமைப்புத் தலைவர் ஆவர்.

  (a)

  குடியரசுத் தலைவர் 

  (b)

  தலைமை நீதிபதி

  (c)

  பிரதம அமைச்சர் 

  (d)

  அமைச்சர்கள் குழு 

 2. நாடாளுமன்ற முறை அரசாங்கத்தின் உண்மையான நிர்வாக அதிகாரம் பெற்றவர் யார்?

  (a)

  இராணுவம் 

  (b)

  பிரதமர் 

  (c)

  குடியரசுத் தலைவர் 

  (d)

  நீதித்துறை 

 3. கிழ்க்காணும் எந்த விதியின் அடிப்படையில் குடியரசுத் தலைவர் நிதி நெருக்கடி நிலையினை அறிவிக்கிறார்?

  (a)

  சட்டப்பிரிவு 352

  (b)

  சட்டப்பிரிவு 360

  (c)

  சட்டப்பிரிவு 356

  (d)

  சட்டப்பிரிவு 365

 4. பின்வரும் எந்த அடிப்படையில் மாநிலங்களுக்கிடையிலான சிக்கல்களை தீர்க்கும் அதிகாரத்தை உச்சநீதிமன்றம் பெற்றுள்ளது?

  (a)

  மேல்முறையீடு நிதிவரையறை 

  (b)

  தனக்கேயுரிய நீதிவரையறை 

  (c)

  ஆலோசனை நீதிவரையறை 

  (d)

  மேற்கூறியவற்றில் எதுவுமில்லை 

 5. நீ இந்தியக் குடியரசுத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படும் பட்சத்தில் கீழ்க்கண்ட எந்த முடிவினை எடுப்பாய்?

  (a)

  அமைச்சரவைவின் தலைவரை உன்னுடைய விருப்பத்திற்கு நியமிப்பது 

  (b)

  இரண்டு அவைகளிலும் நிறைவேற்றப்பட்ட மசோதாவை மறுபரிசீலனைக்குட்படுத்த கேட்டுக் கொள்வது 

  (c)

  உன்னுடைய விருப்பத்திற்கு பிரதமரை தேர்ந்தெடுப்பது 

  (d)

  மக்களவையில் பெரும்பான்மை பெற்ற பிரதமரை பதவி நீக்கம் செய்வது 

 6. 5 x 1 = 5
 7. ________ மசோதா குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதல் இன்றி நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்த முடியாது.

  ()

  நிதி 

 8. _______ நாட்டின் உண்மையான தலைவராகவும், நாட்டின் முக்கியக் செய்தி தொடர்பாளராகவும் செயல்படுகிறார்.

  ()

  பிரதம அமைச்சர் 

 9. ________ அலுவல் வழியில் மாநிலங்களவையின் தலைவர் ஆவார்.

  ()

  துணை குடியரசு தலைவர் 

 10. நாடாளுமன்ற இரு அவைகளிலும் உரையாற்றவும், கூட்டுத்தொடரில் பங்கு கொள்ளவும் உரிமை பெற்றவர் ________.

  ()

  அட்டார்னி ஜெனரல் 

 11. உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி மற்றும் மற்ற நீதிபதிகளின் ஓய்வு பெறும் வயது ________.

  ()

  65

 12. 5 x 1 = 5
 13. சட்டப்பிரிவு 53

 14. (1)

  துணை குடியரசுத் தலைவரின் அலுவலகம் 

 15. சட்டப்பிரிவு 63

 16. (2)

  குடியரசுத் தலைவரின் நிர்வாக அதிகாரங்கள் 

 17. சட்டப்பிரிவு 356

 18. (3)

  உள்நாட்டு நெருக்கடிநிலை 

 19. சட்டப்பிரிவு 76

 20. (4)

  இந்திய அரசின் தலைமை வழக்குரைஞர் அலுவலகம் 

 21. சட்டப்பிரிவு 352

 22. (5)

  மாநில நெருக்கடிநிலை 

  2 x 2 = 4
 23. இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர் எவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்?

 24. உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி ஆவதற்கான தகுதிகள் யாவை?

 25. 3 x 5 = 15
 26. மக்களவையின் சபாநாயகர் பற்றி குறிப்பு வரைக.

 27. நிதி மசோதா என்றால் என்ன?

 28. இந்திய அரசின் தலைமை வழக்குரைஞரின் சிறப்பு அதிகாரங்கள் இரண்டினைப் பட்டியலிடுக.

 29. 2 x 8 = 16
 30. இந்தியக் குடியரசுத் தலைவரின் அதிகாரங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகளை விவரி.

 31. மாநிலங்களவை மற்றும் மக்களவையின் பணிகளைப் பட்டியலிடுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 10th சமூக அறிவியல் மத்திய அரசு மாதிரி வினாத்தாள்( 10th Social Science Central Government Model Question Paper )

Write your Comment