" /> -->

Important Question Part-I

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 01:30:00 Hrs
Total Marks : 100

  Section - I

  30 x 1 = 30
 1. கோவில்களுக்குக் கொடையாக வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் ______________ ஆகும்.

  (a)

  வேளாண்வகை 

  (b)

  சாலபோகம்

  (c)

  பிரம்மதேயம்

  (d)

  தேவதானம்

 2. முதல் டெல்லி சுல்தான் பற்றிய தகவல்களைக் கூறும் நூல் ________________ ஆகும்.

  (a)

  அயினி அக்பரி

  (b)

  தாஜ் - உல் – மா -அசிர்

  (c)

  தசுக்-இ-ஜாஹாங்கீரி

  (d)

  தாரிக் – இ - பெரிஷ்டா

 3. வளைவுகள் மற்றும் குவி மாடங்கள் ஆகியவற்றை அறிமுகப்படுத்தியவர்கள்

  (a)

  சோழர்கள்

  (b)

  முகலாயர்கள்

  (c)

  விஜயநகரப் பேரரசர்கள்

  (d)

  டெல்லி சுல்தான்கள்

 4. தேவாரம் மற்றும் திருவாசகம் ஆகியவை தொகுக்கப்பட்ட காலம்

  (a)

  சேரர்கள் காலம்

  (b)

  சோழர்கள் காலம்

  (c)

  பாண்டியர் காலம்

  (d)

  பல்லவர்கள் காலம்

 5. இந்தியாவில் நிலவிய சதி எனும் பழக்கம் பற்றி கூறியுள்ளவர்

  (a)

  மார்க்கோபோலோ

  (b)

  அல் பரூனி

  (c)

  இபன் பதூதா

  (d)

  நிகோலா கோண்டி

 6. ‘பிருதிவிராஜ ராசோ’ எனும் நூலை எழுதியவர் யார்?

  (a)

  கல்ஹணர்

  (b)

  விசாகதத்தர்

  (c)

  ராஜசேகர் 

  (d)

  சந்த் பார்தை

 7. கஜினி மாமூதின் படையெடுப்பிற்கு முக்கியக் காரணம் யாது?

  (a)

  சிலை வழிபாட்டை ஒழிப்பது

  (b)

  இந்தியாவின் செல்வத்தைக் கொள்ளையடிப்பது.

  (c)

  இந்தியாவில் இஸ்லாமைப் பரப்புவது.

  (d)

  இந்தியாவில் ஒரு முஸ்லீம் அரசை நிறுவுவது.

 8. கூர்ஜரப் பிரதிகாரர் மரபினைத் தோற்றுவித்தவர்

  (a)

  ஹரிச்சந்திரா

  (b)

  வத்சராஜா

  (c)

  நாகபட்டர்

  (d)

  தேவ பாலர்

 9. பாலர் வம்சத்தினைத் தோற்றுவித்தவர்

  (a)

  தர்ம பாலர்

  (b)

  தேவ பாலர்

  (c)

  கோபாலர்

  (d)

  மகி பாலர்

 10. முகமது கோரியின் திறமை வாய்ந்த தளபதி

  (a)

  பால்பன்

  (b)

  இல்டுமிஷ்

  (c)

  நாசிர் உதீன்

  (d)

  குத்புதீன் ஐபக்

 11. சோழர்களின் கட்டடக்கலைக்கான எடுத்துக்காட்டை எங்குக் காணலாம்?

  (a)

  கண்ணாயிரம் 

  (b)

  உறையூர்

  (c)

  காஞ்சிபுரம்

  (d)

  தஞ்சாவூர்

 12. கீழ்க்காண்பனவற்றுள் எந்த இந்தியப் பகுதிக்கு மார்க்கோபோலோ 13ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதிப் பகுதியில் சென்றார்?

  (a)

  சோழமண்டலம்

  (b)

  பாண்டிய நாடு

  (c)

  கொங்குப்பகுதி

  (d)

  மலைநாடு

 13. சோழ மன்னர்கள் மிகுதியாகப் பற்று கொண்டிருந்தது.

  (a)

  புத்த சமயம்

  (b)

  சமணமதம்

  (c)

  சைவ சமயம்

  (d)

  வைஷ்ணவம்

 14. பாண்டியர்களின் தலைநகர்

  (a)

  உறையூர்

  (b)

  மதுரை

  (c)

  கொற்கை

  (d)

  தஞ்சாவூர்

 15. பாண்டியர் காலத்துக் கடல்சார் வணிகம் பற்றி புகழ்ந்துள்ளவர்

  (a)

  மார்க்கோபோலோ

  (b)

  மெகஸ்தனிஸ்

  (c)

  அல்பரூனி

  (d)

  யுவான் சுவாங்

 16. குத்புதீன் தனது தலைநகரை ______________ லிருந்து டெல்லிக்கு மாற்றினார்.

  (a)

  லாகூர்

  (b)

  புனே

  (c)

  தொலைதாபாத்

  (d)

  ஆக்ரா

 17. டெல்லிக்கு அருகே துக்ளகாபாத் நகருக்கான அடிக்கல்லை நாட்டியவர் ______________ ஆவார்.

  (a)

  முகமதுபின் துக்ளக்

  (b)

  பிரோஷ் ஷா துக்ளக்

  (c)

  ஜலாலுதீன்

  (d)

  கியாசுதீன்

 18. இபன் பதூதா _________ நாட்டுப் பயணி

  (a)

  சீனா

  (b)

  கிரீஸ்

  (c)

  மொராக்கோ

  (d)

  போர்ச்சுக்கல்

 19. தைமூர் இந்தியாவின் மீது படையெடுத்த ஆண்டு

  (a)

  1398

  (b)

  1368

  (c)

  1389

  (d)

  1498

 20. சையது வம்சத்தைத் தோற்றுவித்தவர்

  (a)

  ஆலம்ஷா

  (b)

  முகமது ஷா

  (c)

  முபாரக் ஷா

  (d)

  கிசிர்கான்

 21. நைஃப் _______________ ஆல் உருவாக்கப்பட்டது.

  (a)

  நிக்கல் மற்றும் ஃபெர்ரஸ்

  (b)

  சிலிக்கா மற்றும் அலுமினியம்

  (c)

  சிலிக்கா மற்றும் மெக்னீசியம்

  (d)

  இரும்பு மற்றும் மெக்னீசியம்

 22. _______________ பகுதி நெருப்பு வளையம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

  (a)

  பசிபிக்

  (b)

  அட்லாண்டிக்

  (c)

  ஆர்க்டிக்

  (d)

  அண்டார்ட்டிக்

 23. வெளிப்புற புவிக்கருவில் _________ மிகுதியாக உள்ளது.

  (a)

  சிலிக்கா

  (b)

  மக்னீசியம்

  (c)

  இரும்பு

  (d)

  நிக்கல்

 24. கொலம்பியா பீடபூமி _________ ல் உள்ளது.

  (a)

  வட அமெரிக்கா

  (b)

  தென் அமெரிக்கா

  (c)

  ஆஸ்திரேலியா

  (d)

  கனடா

 25. பேரென் தீவு கடைசியாக _________ ம் ஆண்டில் எரிமலைக் குழம்பை வெடித்து வெளியேற்றியது.

  (a)

  1997

  (b)

  2007

  (c)

  2017

  (d)

  1987

 26. மலை அடிவாரத்தில் ஆறுகளால் படியவைக்கப்படும் வண்டல் படிவுகள் _____________ ஆகும்.

  (a)

  வீழ்ச்சி குளம்

  (b)

  வண்டல் விசிறி

  (c)

  வெள்ளச் சமவெளி

  (d)

  டெல்டா

 27. பனியாற்றுபடிவுகளால் தோற்றுவிக்கப்படும் நிலத்தோற்றம் _____________  ஆகும்.

  (a)

  சர்க்

  (b)

  அரெட்டுகள்

  (c)

  மொரைன்கள்

  (d)

  டார்ன் ஏரி

 28. டார்ன் ஏரி என்பது _________ ஏற்படுத்தும் நிலத்தோற்றம்.

  (a)

  ஆறு

  (b)

  பனியாறு

  (c)

  கடல்

  (d)

  காற்று

 29. காயலுக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு _________

  (a)

  குற்றாலம்

  (b)

  வேம்பநாடு

  (c)

  கார்ரி

  (d)

  மியாமி

 30. மிசிசிபி என்பது ஒரு _________ ஏற்படுத்தும் நிலத்தோற்றம்.

  (a)

  மலை

  (b)

  நீர்வீழ்ச்சி

  (c)

  ஆறு

  (d)

  கடற்கரை

 31. Section - II

  12 x 2 = 24
 32. ‘தசுக்’ எனும் வார்த்தையின் பொருள் யாது?

 33. இடைக்காலத்தில் கட்டப்பட்ட முக்கிய மசூதிகளையும், கொட்டைகளையும் பட்டியலிடவும்.

 34. இடைக்காலத்தில் இந்தியாவிற்கு வருகைதந்த முக்கியமான அயல்நாட்டுப் பயணிகளின் பெயர்களைக் கூறவும்.

 35. கன்னோஜின் மீதான மும்முனைப் போராட்டம் குறித்து எழுதுக

 36. தொடக்ககால, முதல் இரு கலிஃபாத்துகளின் பெயர்களைக் குறிப்பிடுக

 37. சோழர்கள் காலத்தில் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் யாவை?

 38. ‘காணிக் கடக்கடன்’ பற்றி எழுதுக.

 39. முறையான ஊதியத்திற்கு மாற்றாக ராணுவ அதிகாரிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட நிலத்தின் பெயரென்ன?

 40. கி.பி.(பொ.ஆ)12ஆம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவில் முஸ்லீம் ஆட்சியை நிறுவியர் யார்?

 41. புவியின் மேலோட்டின் பெயரை எழுதுக

 42. சியால் என்றால் என்ன ?

 43. வீழ்ச்சி குளம் என்றால் என்ன?

 44. Section - III

  7 x 3 = 21
 45. டெல்லிசுல்தான்கள் அறிமுகம் செய்த பலவகைப்பட்ட நாணயங்களை விவரிக்கவும்.

 46. சிந்துவை அராபியர் கைப்பற்றியதன் தாக்கங்கள் யாவை? (ஏதேனும் ஐந்தைக் குறிப்பிடவும்).

 47. சோழர்களின் ஆட்சித்திறம் பற்றிய ஐந்து முக்கிய அம்சங்களை விவரித்து எழுதவும்.

 48. 1398ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற தைமூரின் படையெடுப்பை விவரி.

 49. புவிக்கரு பற்றி சுருக்கமாக எழுதவும்

 50. சீஸ்மோ கிராஃப் என்றால் என்ன?

 51. பனியாற்று அரித்தலினால் ஏற்படும் முதன்மை நிலத்தோற்றங்களை கூறிப்பிடவும்.

 52. Section - IV

  5 x 5 = 25
 53. சமயச் சார்பற்ற இலக்கியங்கள் பற்றி ஒரு விளக்கம் தருக.

 54. பாலர்களின் பண்பாட்டுப் பங்களிப்பு யாது?

 55. முதலாம் ராஜராஜன் மற்றும் முதலாம் ராஜேந்திரனின் பெருமைகளை விளக்குக.

 56. 'கண்டத்தட்டு நகர்வுகள்' குறித்து எழுதுக.

 57. நீர், காற்று, பனி, கடல் அலை போன்ற காரணிகளின் அரித்தல் செயலால் ஏற்படும் நிலத்தோற்றங்களை பெயரிடு.

*****************************************

Reviews & Comments about 7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் அனைத்து பாட மாதிரி வினாக்கள் 2020 ( 7th Standard Social Science Tamil Medium Model Questions Full Chapter 2020 )

Write your Comment