" /> -->

தென்னிந்தியப் புதிய அரசுகள் பிற்காலச் சோழர்களும், பாண்டியர்களும் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 20
  5 x 1 = 5
 1. பிற்கால சோழ வம்சத்தை மீட்டெழச் செய்தவர் யார்?

  (a)

  விஜயாலயன்

  (b)

  முதலாம் ராஜராஜன்

  (c)

  முதலாம் ராஜேந்திரன்

  (d)

  அதிராஜேந்திரன்

 2. கீழ்க்காணும் பாண்டிய அரசர்களுள், களப்பிரர் ஆட்சியை முடித்துவைத்தவர் என அறியப்படுபவர் யார்?

  (a)

  கடுங்கோன்

  (b)

  வீரபாண்டியன்

  (c)

  கூன்பாண்டியன்

  (d)

  வரகுணன்

 3. கீழ்க்காண்பனவற்றுள் எந்த இந்தியப் பகுதிக்கு மார்க்கோபோலோ 13ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதிப் பகுதியில் சென்றார்?

  (a)

  சோழமண்டலம்

  (b)

  பாண்டிய நாடு

  (c)

  கொங்குப்பகுதி

  (d)

  மலைநாடு

 4. சோழ மன்னர்கள் மிகுதியாகப் பற்று கொண்டிருந்தது.

  (a)

  புத்த சமயம்

  (b)

  சமணமதம்

  (c)

  சைவ சமயம்

  (d)

  வைஷ்ணவம்

 5. பாண்டியர்களின் தலைநகர்

  (a)

  உறையூர்

  (b)

  மதுரை

  (c)

  கொற்கை

  (d)

  தஞ்சாவூர்

 6. 5 x 1 = 5
 7. ________ தஞ்சாவூரிலுள்ள புகழ்பெற்ற பிரகதீஸ்வரர் கோவிலை நிர்மாணித்தார்.

  ()

  முதலாம் இராஜராஜன் 

 8. _________ வேள்விக்குடி செப்பேடுகளின் கொடையாளி ஆவார்.

  ()

  ஜடில பராந்தக நெடுஞ்சடையன் 

 9. பாண்டியப் பேரரசின் அரசுச் செயலகம் ____________என அறியப்பட்டது

  ()

  எழுத்து மண்டபம்

 10. சோழப் பேரரசின் மாபெரும் வல்லமை பெற்ற பேரரசர் _________.

  ()

  முதலாம் ராஜராஜன்

 11. குந்தவை _________ மகளாவார்.

  ()

  முதலாம் ராஜராஜனின்

 12. 5 x 1 = 5
 13. டெல்லி சுல்தானுக்குக் கட்டுப்பட்ட ஒரு முஸ்லீம் அரசு மதுரையில் உருவானது.

  (a) True
  (b) False
 14. ’கூடல் நகர் காவலன்’ என்பது பாண்டிய அரசரின் பட்டமாகும்.

  (a) True
  (b) False
 15. சோழ அரசு வைகையின் கழிமுகப்பகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருந்தது.

  (a) True
  (b) False
 16. முதலாம் ராஜராஜன் முதலாம் ராஜேந்திரனின் மகன் ஆவார்.

  (a) True
  (b) False
 17. சோழர்களின் ஆட்சிக்காலத்தில் அரசுரிமை பரம்பரை இயல்புடையதாய் இருந்தது.

  (a) True
  (b) False
 18. 5 x 1 = 5
 19. மதுரை 

 20. (1)

  தூத்துக்குடி மாவட்டம்

 21. கங்கை கொண்ட சோழபுரம்

 22. (2)

  திருநெல்வேலி மாவட்டம்

 23. மானூர்

 24. (3)

  சோழர்களின் தலைநகர் 

 25. காயல்பட்டினம்

 26. (4)

  காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்

 27. உத்திர மேரூர்

 28. (5)

  பாண்டியர்களின் தலைநகர்

*****************************************

Reviews & Comments about 7th சமூக அறிவியல் Unit 3 தென்னிந்தியப் புதிய அரசுகள் பிற்காலச் சோழர்களும், பாண்டியர்களும் ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் ( 7th Social Science Unit 3 Emergence Of New Kingdoms In South India: Later Cholas And Pandyas One Mark Question With Answer

Write your Comment