தொடக்ககாலத் தமிழ்ச் சமூகமும் பண்பாடும் - ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 15
  5 x 1 = 5
 1. சங்க காலத்தில் பயன்படுத்தப்பத்தப்பட்ட எழுத்துமுறை யாது?

  (a)

  ஆங்கிலம்

  (b)

  தேவநாகரி

  (c)

  தமிழ்-பிராமி

  (d)

  கிரந்தம்

 2. தமிழ்நாட்டிலிருந்து இலங்கைக்குச் சென்ற வியாயாபாரிகளையும் குதிரை வணிகர்களையும் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்ற, இலங்கையின் பாலி மொழி வரலாற்று நூல் எது?

  (a)

  தீபவம்சா

  (b)

  அர்த்தசாஸ்திரா

  (c)

  மகாவம்சா

  (d)

  இண்டிகா

 3. காடாக இருந்த இடங்களை வேளாண் நிலங்களாக மாற்றுதல், நீர்ப்பாசன வசதிகளை மேம்படுத்துதல் ஆகிய பெருமைகளுக்கு உரிய சோழ அரசன் யார்?

  (a)

  கரிகாலன்

  (b)

  முதலாம் இராஜராஜன்

  (c)

  குலோத்துங்கன்

  (d)

  முதலாம் இராஜேந்திரன்

 4. சேரர்களை பற்றிக் குறிப்பிடும் கல்வெட்டு எது?

  (a)

  புகளூர்

  (b)

  கிர்நார்

  (c)

  புலிமான்கோம்பை

  (d)

  மதுரை

 5. காயல் சிறந்த நகரம்’ என்று விவரித்த வெனீஸ் நகரப் பயணி யார்?

  (a)

  வாஸ்கோடகாமா

  (b)

  அல்பெருனி

  (c)

  மார்கோபோலோ 

  (d)

  மெகஸ்தனிஸ்

 6. 5 x 1 = 5
 7. கற்கள், செப்பேடுகள், நாணயங்கள், மோதிரங்கள் ஆகியவற்றின் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட ஆவணங்கள் ___________ ஆகும்

  ()

  கல்வெட்டு சான்றுகள் ஆகும்.

 8. கடந்தகாலச் சமூகங்கள் குறித்து அறிந்து கொள்வதற்கான சான்றுகளாக உள்ள சில பொருட்களை மீட்டெடுப்பதற்கு ஓரிடத்தை முறைப்படி தோண்டுதல் ____________ ஆகும்

  ()

  தொல்லியல் அகழாய்வுப் பணி

 9. மௌரியர் காலத்தில் ஆட்சிக்கலை மற்றும் பொருளாதாரம் குறித்து கௌடில்யர் எழுதிய நூல் ____________ ஆகும்.

  ()

  அர்த்தசாஸ்திரம் 

 10. _________ என்பது பிரிவு அல்லது வகை என்ற பொருளின்  செய்யுள்களில் பயன்படுத்தப்பட்ட கருப்பொருள்; மேலும், இது ஒரு வாழ்விடத்தை அதன் தனித்தன்மை வாய்ந்த இயற்கைக்கூறுகளுடன் குறிப்பதாகவும் உள்ளது.

  ()

  திணை

 11. கிரேக்கர்கள், ரோமானியர்கள், மேற்கு ஆசியர்கள் ஆகியோரை உள்ளடக்கிய மேற்கத்தியர்களை ____________ என்னும் சொல் குறிக்கிறது.

  ()

  யவனர்

 12. 5 x 1 = 5
 13. கல்வெட்டியல்

 14. (1)

  முக்கியமான வரலாற்று நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு

 15. காலவரிசைக் குறிப்புகள்

 16. (2)

  சங்க காலத் துறைமுகம்

 17. மேய்ச்சல் வாழ்க்கை

 18. (3)

  விலையுயர்ந்த கல்லில் செய்யப்பட்ட ஆபரணம்

 19. புடைப்பு மணிகள் (cameo)

 20. (4)

  கல்வெட்டுக் குறிப்புகளை ஆராய்வது

 21. அரிக்கமேடு

 22. (5)

  கால்நடைகளை வளர்த்துப் பிழைக்கும் நாடடோடி மக்கள்

*****************************************

Reviews & Comments about 9th சமூக அறிவியல் - தொடக்ககாலத் தமிழ்ச் சமூகமும் பண்பாடும் - ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் பதில்கள் ( 9th Social Science - Early Tamil Society And Culture One Mark Question with Answer Key )

Write your Comment