6 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினா விடைகள் 2020 - 2021 - பகுதி 4

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Time : 00:10:00 Hrs
Total Marks : 10

  பகுதி 1

  10 x 1 = 10
 1. பரிணாமத்தின் வழிமுறை ________ 

  (a)

  நேரடியானது

  (b)

  மறைமுகமானது

  (c)

  படிப்படியானது

  (d)

  விரைவானது

 2. தமிழர்களின் நீர்மேலாண்மையை விளக்குவது.
  அ) கல்லணை 
  ஆ) காஞ்சிபுர ஏரிகள்
  இ) பராக்கிரம பாண்டியன் ஏரி
  ஈ) காவிரி ஆறு - இவற்றில்

  (a)

  அ) மட்டும் சரி

  (b)

  ஆ) மட்டும் சரி

  (c)

  இ) மட்டும் சரி

  (d)

  அ மற்றும் ஆ சரி

 3. மிகச் சிறிய பெருங்கடல்

  (a)

  பசிபிக் பெருங்கடல்

  (b)

  இந்தியப் பெருங்கடல்

  (c)

  அட்லாண்டிக் பெருங்கடல்

  (d)

  ஆர்க்டிக் பெருங்கடல்

 4. மோகினியாட்டம் _________ மாநிலத்தின் செவ்வியல் நடனம் ஆகும்.

  (a)

   கேரளா

  (b)

  தமிழ்நாடு

  (c)

  மணிப்பூர்

  (d)

  கர்நாடகா

 5. பிஆர்.அம்பேத்கார் ஒபார்களுக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட ஆண்டு

  (a)

  1990

  (b)

  1989

  (c)

  1988

  (d)

  1987

 6. மூன்றாம் பௌத்தசபை எங்குக் கூட்டப்பட்டது?

  (a)

  ராஜகிரகம்

  (b)

  வைசாலி

  (c)

  பாடலிபுத்திரம்

  (d)

  காஷ்மீர்

 7. மௌரிய வம்சத்தின் கடைசி அரசர் யார்?

  (a)

  சந்திரகுப்த மௌரியர்

  (b)

  அசோகர்

  (c)

  பிரிகத்ரதா

  (d)

  பிந்துசாரர்

 8. 1896 தேசிய காங்கிரஸ் மாநாட்டின்போது வந்தே மாதரம் பாடலைப் பாடியவர் _________

  (a)

  பங்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி

  (b)

  ரவீந்திரநாத் தாகூர்

  (c)

  மகாத்மா காந்தி

  (d)

  சரோஜினி நாயுடு

 9. சாதவாகன அரச வம்சத்தை தோற்றுவித்தவர்____

  (a)

  சிமுகா

  (b)

  சதகர்ணி

  (c)

  கன்கர்

  (d)

  சிவாஸ்வதி

 10. குப்த அரசர்கள் வெளியிட்ட தங்க நாணயங்கள் சுட்டிக் காட்டுவது -

  (a)

  நாட்டில் தங்கச் சுரங்கங்கள் இருந்ததை

  (b)

  தங்க வேலை செய்யும் திறனை மக்கள் பெற்றிருந்ததை

  (c)

  அரசாட்சி செழிப்பாக இருந்ததை

  (d)

  மன்னர்களின் ஆடம்பர இயல்பை

*****************************************

Reviews & Comments about 6 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினாக்கள் 2020 - 2021 - பகுதி 4 (6th Standard Social Science Tamil Medium Free Online Test 1 Mark Questions 2020 - 2021 Part - 4)

Write your Comment