" /> -->

சமத்துவம் பெறுதல் Book Back Questions

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. பின்வருவனவற்றில் எது பரபட்சத்திற்கான காரணம் அல்ல

  (a)

  சமூகமயமாக்கல்

  (b)

  பொருளாதார நண்மைகள்

  (c)

  அதிகாரத்துவ ஆளுமை 

  (d)

  புவியியல்

 2. விஸ்வநாத் ஆனந்த் முதன் முதலில் கிராண்ட் மாஸ்டரான ஆண்டு 

  (a)

  1965

  (b)

  1986

  (c)

  1987

  (d)

  1988

 3. இளவழகி  சிறந்து விளங்கிய விளையாட்டு

  (a)

  செஸ்

  (b)

  மல்யுத்தம்

  (c)

  கேரம் 

  (d)

  டென்னிஸ்

 4. பிஆர்.அம்பேத்கார் ஒபார்களுக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட ஆண்டு

  (a)

  1990

  (b)

  1989

  (c)

  1988

  (d)

  1987

 5. 2011 ஆம் ஆண்டின் கணக்கெடுப்பின்படி தமிழக்கத்தில் அதிகமான கல்வியறிவு பெற்றுள்ள மாவட்டம் 

  (a)

  நாமக்கல்

  (b)

  சேலம்

  (c)

  கன்னியாகுமரி

  (d)

  சிவகங்கை

 6. 4 x 1 = 4
 7. _______ என்பது மற்றவர்களைப் பற்றி  எதிர்மறையாக அல்லது தாழ்வான முறையில் கருத்துவதாகும்.

  ()

  ஒத்தகருத்து

 8. ______ ஆம் ஆண்டு ஏ.பி.ஜே அப்துல்கலாம் பிறந்தார்

  ()

  இராமேஸ்வரத்தில், 1931

 9. இந்தியாவில் மிக உயர்ந்த விளையாட்டு விருதான ராஜீவ்காந்தி கேல் ரத்னா விருதினை முதன் முதலில் பெற்றவர்________ 

  ()

  விஸ்வநாதன் ஆனந்த்

 10. சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் சட்ட அமைச்சர் _____

  ()

  டாக்டர் B.R.அம்பேத்கர்

 11. 5 x 1 = 5
 12. பாரபட்சம்

 13. (1)

  சட்டத்திற்குமுன் அனைவரும் சமம்

 14. ஒத்துக் கருத்து உருவாதல்

 15. (2)

  தீண்டாமை ஒழிப்பு

 16. பாகுபாடு

 17. (3)

  பிறரை பற்றி எதிர்மறையாக மதிப்பிடுதல்

 18. பிரிவு 14

 19. (4)

  மற்றவர்களை காட்டிலும் சிலரை தாழ்வாக நடத்துவது

 20. பிரிவு 17

 21. (5)

  தவறான பார்வை அல்லது கருத்து

  3 x 2 = 6
 22. ஒத்தக் கருத்து என்றால் என்ன?

 23. பாகுபாடு என்றால் என்ன?

 24. இந்திய அரசியலமைப்பின்படி எந்த பிரிவுகள் சமத்துவத்தை பற்றி கூறுகிறது?

 25. 2 x 5 = 10
 26. பாரபட்சத்திற்கான காரணங்களை கூறுக.

 27. இந்திய சமுதாயத்தில் சமத்துவமின்மை மற்றும் பாகுபாட்டை நீக்குவதற்கான தீர்வுகளை விவரி

*****************************************

Reviews & Comments about 6th சமூக அறிவியல் - சமத்துவம் பெறுதல் Book Back Questions ( 6th Social Science - Achieving Equality Book Back Questions )

Write your Comment