" /> -->

உள்ளாட்சி அமைப்பு - ஊரகமும் நகர்ப்புறமும் Book Back Questions

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:40:00 Hrs
Total Marks : 25
  3 x 1 = 3
 1. பல கிராம ஊராட்சிகள் ஒன்றிணைந்து ____________ அமைக்கப்படுகிறது.

  (a)

  ஊராட்சி ஒன்றியம்

  (b)

  மாவட்ட ஊராட்சி

  (c)

  வட்டம்

  (d)

  வருவாய் கிராமம்

 2. இந்தியா வின் பழமையா ன உள்ளாட்சி அமைப்பாக அமைக்கப்பட்ட நகரம் _________ 

  (a)

  டெல்லி

  (b)

  சென்னை

  (c)

  கொல்கத்தா 

  (d)

  மும்பாய்

 3. மாநகராட்சியின் தலைவர் ___________ என அழைக்கப்படுகிறார்

  (a)

  மேயர்

  (b)

  கமிஷனர்

  (c)

  பெ ருந்தலைவர்

  (d)

  தலைவர்

 4. 3 x 1 = 3
 5. இந்தியாவிலேயே பேரூராட்சி என்ற அமைப்பை அறிமுகப்படுத்திய மாநிலம் ____________ ஆகும்  

  ()

  தமிழ்நாடு 

 6. உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளின் பதவிக்காலம் ____________ ஆண்டுகள்

  ()

  5

 7. தமிழ்நாட்டில் முதன் முதலாக உருவாக்கப்பட்ட  நகராட்சி ____________ஆகும்.

  ()

  வாலாஜாபேட்டை (வேலூர் மாவட்டம்)

 8. 4 x 1 = 4
 9. கிராம சபை    

 10. (1)

  வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் 

 11. ஊராட்சி ஒன்றியம்

 12. (2)

  செயல் அலுவலர் 

 13. பேரூராட்சி

 14. (3)

  மாநிலத் தேர்தல் ஆணையம் 

 15. உள்ளாட்சித் தேர்தல்

 16. (4)

  நிரந்தர அமைப்பு

  5 x 2 = 10
 17. உன் மாவட்டத்தில் மாநகராட்சி இருப்பின், அதன் ெபயரை எழுதவும்?

 18. ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகள் யாவை?

 19. மாநகராட்சியின் பணிகள் சிலவற்றைக் பட்டியலிடுக

 20. பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டத்தின் சிறப்பம்சங்கள் யாவை ?

 21. கிராம சபை யின் முக்கியத்துவம் யா து?

 22. 1 x 5 = 5
 23. கிராம மற்றும் நகர மேம்பாட்டிற்கு உள்ளாட்சி அமைப்புகள் முக்கிய பங்காற்றுகின்றன. எவ்வாறு?

*****************************************

Reviews & Comments about 6th சமூக அறிவியல் - உள்ளாட்சி அமைப்பு - ஊரகமும் நகர்ப்புறமும் Book Back Questions ( 6th Social Science - Local body Book Back Questions )

Write your Comment