6 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் T1 - உடல் நலமும் சுகாதாரமும் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினா விடைகள் 2020 - 2021

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Time : 00:10:00 Hrs
Total Marks : 10

  பகுதி 1

  10 x 1 = 10
 1. ஸ்கர்வி _________ குறைபாட்டினால் உண்டாகிறது.

  (a)

  வைட்டமின் A 

  (b)

  வைட்டமின் B

  (c)

  வைட்டமின் C 

  (d)

  வைட்டமின் D

 2. நம் உணவில் பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை சேர்த்துக்கொள்ளவேண்டும், ஏனெனில் ________ 

  (a)

  அவற்றில் அதிக கார்போஹைட்ரேட் உள்ளது.

  (b)

  அவற்றில் அதிக அளவு புரதம் உள்ளது.

  (c)

  அவற்றில் அதிக வைட்டமின்களும் தாது உப்புகளும் உள்ளன.

  (d)

  அவற்றில் அதிக அளவு நீர் உள்ளது.

 3. கொடுக்கப்பட்ட உணவு கோபுரத்தைப் பார்த்து கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளி.

  3 ஆம் ஊட்ட நிலையில் உள்ள உணவுப் பொருள்களில் அதிகம் காணப்படுவது

  (a)

  கார்போஹைட்ரேட்

  (b)

  கொழுப்பு

  (c)

  புரதம்

  (d)

  வைட்டமின்

 4. புரதம் எளிய பொருளாக கீழ்க்கண்ட பகுதியில் உடைக்கப்படுகிறது.

  (a)

  வாய்

  (b)

  இரப்பை

  (c)

  பெருங்குடல்

  (d)

  சிறுகுடல்

 5. கீழ்க்கண்ட எந்த முறை அஸ்மாவால் பாலை கெடாமல் பாதுகாக்க பின்பற்றப்பட்டது>

  (a)

  அவள் உப்புக் கரைசலை பாலில் சேர்த்தாள்.

  (b)

  அவள் பாலைக் காய்ச்சி குளிர்சாதனம் பெட்டியில் வைத்தாள்

  (c)

  அவள் சர்க்கரைக் கரைசலைப் பாலில் சேர்த்தாள்

  (d)

  அவள் பாலை வறட்சியடையச் செய்தாள்.

 6. ORS கரைசல் கீழ்க்கண்ட நாட்களுக்கு மேல் பத்திரப்படுத்தி வைக்கக் கூடாது.

  (a)

  12 மணி நேரம்

  (b)

  24 மணி நேரம்

  (c)

  36 மணி நேரம்

  (d)

  48 மணி நேரம்

 7. கீழ்க்கண்ட எந்த நுண்ணுயிரி வளிமண்டலத்தின் நைட்ரஜன் சமநிலையை சீராக வைக்கிறது.

  (a)

  வைரஸ்

  (b)

  பாக்டீரியா

  (c)

  பாசி

  (d)

  புரோட்டோசோவா

 8. கீழ்க்கண்ட எது பாக்டீரியாவால் தயாரிக்கப்படுகிறது?

  (a)

  நுண்ணுயிர் எதிர்பொருள் பாக்டீரியா

  (b)

  பாலாடைக் கட்டி

  (c)

  தயிர்

  (d)

  இவை அனைத்தும்

 9. காலராவை உருவாக்கும் பாக்டீரியா

  (a)

  ஸ்ட்ரெப்டோக்கஸ்

  (b)

  கிளாஸ்டிரீடியம்

  (c)

  பாஸ்டுல்லா

  (d)

  விப்ரியோ

 10. வைரஸ் காய்ச்சல் உருவாக்க காரணம்

  (a)

  திறந்த காப்சிட்

  (b)

  மூடிய காப்சிட் 

  (c)

  திறந்த பாலி ஹைட்ரல் காப்சிட்

  (d)

  காப்சிட் இல்லை.

*****************************************

Reviews & Comments about 6 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் T1 - உடல் நலமும் சுகாதாரமும் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினா விடைகள் 2020 - 2021 (6th Standard Science T1 - Health and Hygiene Tamil Medium Free Online Test 1 Mark Questions with Answer Key 2020 - 2021)

Write your Comment