இயக்க அமைப்பின் கோட்பாட்டு கருத்துக்கள் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி தொழில்நுட்பம்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  10 x 3 = 30
 1. நேரம் பகிர்தல் இயக்க அமைப்பின்  நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் என்ன ?

 2. மொபைல் இயக்க அமைப்பின் உதாரணங்களை விளக்குங்கள்.

 3. விண்டோஸ் மற்றும் லினக்ஸ் இயக்க அமைப்பின் வேறுபாடுகள் யாவை ?

 4. இயக்க அமைப்பின் செயலி மேலாண்மையின் நெறிமுறைகளை  விளக்குக

 5. மென்பொருள் என்றால் என்ன?அதன் வகைகளை விளக்குக.

 6. இயக்க அமைப்பின் வகைகள் யாவை?

 7. நினைவக மேலாண்மை என்றால் என்ன?

 8. இயக்க அமைப்பு  நினைவக மேலாண்மையுடன் தொடர்புடைய எவ்வகை செயல்களுக்கு பொறுப்பாகும்?

 9. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இயக்க அமைப்பு முத்திரை (Logo) மற்றும் விளக்கத்தையும் பொருத்துக.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  * ஒரு கட்டளை வரி இயக்க அமைப்பி திறந்த
  மூல மென்பொருள் மேம்பாட்டு மற்றும் இலவச இயக்க அமைப்பிற்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டு 

   * ஆப்பிள் தயாரிப்புகளுடன் இணைக்கப்படாத மொபைல் ஃபோன் தொழில் நுட்பத்திற்கான பிரபலமான  இயக்க அமைப்பு   * ஆப்பிள் கம்ப்யூட்டர்களுடன் பயன்படுத்தியது 
  மற்றும் கிளவுட் கம்பியூட்டிங் மூலம் நன்றாக வேலை செய்கிறது.


   * ஆப்பிள் ஐபோன் பயன்பாட்டிற்க்கு வடிவமைக்கப்பட்டது 

  * பல்கலைகழககங்கள் ,நிறுவனங்கள், பெரிய நிறுவனங்கள் முதலியவற்றில் மிகவும் பிரபலமாக இருக்கும் இயக்க அமைப்பு.
    
  * தனிப்பட்ட கணினிகளுக்கான மிகவும் பிரபலமான GUI இயக்க அமைப்பு 

 10. இயக்க அமைப்பில் பல பணி(Multi tasking) தேவைப்டுவதற்கான ஒரு காரணத்தை விளக்குக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி தொழில்நுட்பம் - இயக்க அமைப்பின் கோட்பாட்டு கருத்துக்கள் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Computer Technology - Operating Systems Three Marks Questions )

Write your Comment