6 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினா விடைகள் 2020 - 2021 - பகுதி 3

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Time : 00:10:00 Hrs
Total Marks : 10

  பகுதி 1

  10 x 1 = 10
 1. அளவுகோலைப் பயன்படுத்தி, நீளத்தை அளவிடும்போது உனது கண்ணின் நிலை ____________ இருக்க வேண்டும்.

  (a)

  அளவிடும் புள்ளிக்கு இடது புறமாக

  (b)

  அளவிடும் புள்ளிக்கு மேலே, செங்குத்தாக

  (c)

  புள்ளிக்கு வலது புறமாக

  (d)

  வசதியான ஏதாவது ஒரு கோணத்தில்

 2. 400மிலி கொள்ளவு கொண்ட ஒரு கிண்ணத்தில் 200மிலி நீர் ஊற்றப்படுகிறது இப்போது நீரின் பருமன்

  (a)

  400மிலி

  (b)

  600மிலி

  (c)

  200மிலி

  (d)

  800மிலி

 3. நீரை உறிஞ்சும் பகுதி ________ ஆகும்

  (a)

  வேர்

  (b)

  தண்டு

  (c)

  இலை 

  (d)

  பூ

 4. அனைத்து உயிரினங்களும்கும் தேவையானது _________ .

  (a)

  உணவு மற்றும் நீர்

  (b)

  நீர் மட்டும் 

  (c)

  காற்று உணவு மற்றும் நீர் 

  (d)

  உணவு மட்டும்

 5. கால்சியம் _________ வகை ஊட்டச்சத்திற்கான எடுத்துக்காட்டு ஆகும்.

  (a)

  கார்போஹைட்ரேட் 

  (b)

  கொழுப்பு

  (c)

  புரதம்

  (d)

  தாது உப்புகள்

 6. கணினியின் முதல் நிரலர் யார்?

  (a)

  லேடி வில்லிங்டன்

  (b)

  அகஸ்டா அடாலவ்லேஸ்

  (c)

  மேரி க்யூரி

  (d)

  மேரிக்கோம் 

 7. வேதி ஆற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றும் சாதனம்

  (a)

  மின் விசிறி

  (b)

  சூரிய மின்கலன்

  (c)

  மின்கலன்

  (d)

  தொலைக்காட்சி

 8. பால் தயிராக மாறுவது ஒரு _________ ஆகும்.

  (a)

  மீள் மாற்றம்

  (b)

  வேகமான மாற்றம்

  (c)

  மீளா மாற்றம்

  (d)

  விரும்பத்தகாத மாற்றம்

 9. உணவு பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலையில் நைட்ரஜன் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஏனெனில் _________.

  (a)

  உணவிற்கு நிறம் அளிக்கிறது

  (b)

  உணவிற்கு சுவை அளிக்கிறது.

  (c)

  உணவிற்கு புரதத்தையும், தாது உப்புக்களையும் அளிக்கிறது.

  (d)

  உணவுப் பொருளை புதியதாகவே இருக்கும்படிச் செய்கின்றது.

 10. கீழே உள்ளவற்றில் எது ஒரு செல் உயிரினம் அல்ல?

  (a)

  ஈஸ்ட்

  (b)

  அமீபா

  (c)

  ஸ்பைரோ கைரா

  (d)

  பாக்டீரியா

*****************************************

Reviews & Comments about 6 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினா விடைகள் 2020 - 2021 - பகுதி 3 (6th Standard Science Tamil Medium Free Online Test 1 Mark Questions with Answer Key 2020 - 2021 Part - 3)

Write your Comment