6 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் T1 - உடல் நலமும் சுகாதாரமும் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினாக்கள் 2020 - 2021

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Time : 00:10:00 Hrs
Total Marks : 10

  பகுதி 1

  10 x 1 = 10
 1. நம் உடலின் தசைகளின் உருவாக்கத்திற்கு ________ தேவைப்படுகிறது.

  (a)

  கார்போஹைட்ரேட் 

  (b)

  கொழுப்பு 

  (c)

  புரதம் 

  (d)

  நீர் 

 2. கால்சியம் _________ வகை ஊட்டச்சத்திற்கான எடுத்துக்காட்டு ஆகும்.

  (a)

  கார்போஹைட்ரேட் 

  (b)

  கொழுப்பு

  (c)

  புரதம்

  (d)

  தாது உப்புகள்

 3. பாக்டீரியா, ஒரு சிறிய _________ நுண்ணுயிரி

  (a)

  புரோகேரியோட்டிக்

  (b)

  யூகேரியோட்டிக்

  (c)

  புரோட்டோசோவா

  (d)

  செல்லற்ற

 4. கீழ்க்காணும் எந்த ஊட்டச்சத்து உடல் செயல்களுக்கு ஏற்றது?

  (a)

  கார்போ ஹைட்ரேட்

  (b)

  புரதம்

  (c)

  கொழுப்பு மற்றும் கார்போஹைட்ரேட்

  (d)

  வைட்டமின் மற்றும் தாது உப்புகள்

 5. நிரப்புக  ________________.

  (a)

  கொழுப்பு

  (b)

  வைட்டமின்

  (c)

  சர்க்கரை

  (d)

  உப்பு

 6. கீழ்க்கண்ட எந்த முறை அஸ்மாவால் பாலை கெடாமல் பாதுகாக்க பின்பற்றப்பட்டது>

  (a)

  அவள் உப்புக் கரைசலை பாலில் சேர்த்தாள்.

  (b)

  அவள் பாலைக் காய்ச்சி குளிர்சாதனம் பெட்டியில் வைத்தாள்

  (c)

  அவள் சர்க்கரைக் கரைசலைப் பாலில் சேர்த்தாள்

  (d)

  அவள் பாலை வறட்சியடையச் செய்தாள்.

 7. கீழ்க்கண்ட எந்த நுண்ணுயிரி வளிமண்டலத்தின் நைட்ரஜன் சமநிலையை சீராக வைக்கிறது.

  (a)

  வைரஸ்

  (b)

  பாக்டீரியா

  (c)

  பாசி

  (d)

  புரோட்டோசோவா

 8. கீழ்க்கண்ட எது பாக்டீரியாவால் தயாரிக்கப்படுகிறது?

  (a)

  நுண்ணுயிர் எதிர்பொருள் பாக்டீரியா

  (b)

  பாலாடைக் கட்டி

  (c)

  தயிர்

  (d)

  இவை அனைத்தும்

 9. காலராவை உருவாக்கும் பாக்டீரியா

  (a)

  ஸ்ட்ரெப்டோக்கஸ்

  (b)

  கிளாஸ்டிரீடியம்

  (c)

  பாஸ்டுல்லா

  (d)

  விப்ரியோ

 10. வைரஸ் காய்ச்சல் உருவாக்க காரணம்

  (a)

  திறந்த காப்சிட்

  (b)

  மூடிய காப்சிட் 

  (c)

  திறந்த பாலி ஹைட்ரல் காப்சிட்

  (d)

  காப்சிட் இல்லை.

*****************************************

Reviews & Comments about 6 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் T1 - உடல் நலமும் சுகாதாரமும் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினாக்கள் 2020 - 2021 (6th Standard Science T1 - Health and Hygiene Tamil Medium Free Online Test 1 Mark Questions 2020-2021)

Write your Comment