" /> -->

அன்றாட வாழ்வில் தாவரங்கள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. தாவரங்களின் மகரந்த சேர்க்கைக்கு உதவும் பறவை.

  (a)

  வாத்து

  (b)

  கிளி

  (c)

  ஓசனிச்சிட்டு 

  (d)

  புறா 

 2. இயற்கையான கொசு விரட்டி 

  (a)

  ஜாதிக்காய் 

  (b)

  முங்கள் 

  (c)

  இஞ்சி 

  (d)

  வேம்பு 

 3. பின்வருவனவற்றுள் எது வேர் அல்ல?

  (a)

  உருளைக்கிழங்கு 

  (b)

  கேரட் 

  (c)

  முள்ளங்கி 

  (d)

  டர்னிப் 

 4. பின்வருவனவற்றுள் எது வைட்டமின் 'C' குறைபாட்டைப் போக்குகிறது?

  (a)

  நெல்லி 

  (b)

  துளசி 

  (c)

  மஞ்சள் 

  (d)

  சோற்றுக் கற்றாழை 

 5. இந்தியாவின் தேசிய மரம்?

  (a)

  வேப்பமரம் 

  (b)

  பலா மரம் 

  (c)

  ஆலமரம் 

  (d)

  மாமரம் 

 6. 5 x 1 = 5
 7. ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் _______ ஆம் நாள் உலக உணவு தினமாக கொண்டாப்படுகிறது.

  ()

  16

 8.  ______ நெசவு நாருக்கு எடுத்துக்காட்டாகும்.

  ()

  பருத்தி

 9. நான் தமிழ்நாட்டின் மாநில மரம். நான் யார்?

  ()

  பனைமரம்

 10. __________ இலையின் சாறு இருமலையும், மார்புச் சளியையும் குணமாக்கிறது.

  ()

  துளசி

 11. அவரைக் குடும்பத்தைச் சார்ந்த தாவரங்களின் உண்ணக் கூடிய விதைகள் _______ எனப்படுகின்றன.

  ()

  பருப்புகள்

 12. 5 x 1 = 5
 13. அழகிற்காக வளர்க்கப்படும் தாவரங்கள் மென்கட்டைகள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

  (a) True
  (b) False
 14. பட்டுப்புழுக்கள் மல்பெரி இலையை உணவாக உட்கொள்கின்றன.

  (a) True
  (b) False
 15. அலங்காரத் தாவரமாக காலிபிளவர் தாவரம் பயன்படுகிறது.

  (a) True
  (b) False
 16. கோடை காலத்திற்குப் பருத்தி உடைகள் ஏற்றதன்று.

  (a) True
  (b) False
 17. கரும்புத் தாவரம் உயிரி எரிபொருள்களாகப் பயன்படுகிறது. 

  (a) True
  (b) False
 18. 5 x 1 = 5
 19. நார்தரும் தாவரம் 

 20. (1)

  நறுமணப் பொருள்

 21. வன்கட்டை 

 22. (2)

  சணல்

 23. வேம்பு 

 24. (3)

  தேக்கு

 25. ஏலக்காய் 

 26. (4)

  தானியம்

 27. கம்பு 

 28. (5)

  கிருமி நாசினி

  3 x 2 = 6
 29. மாம்பழம்:கனி:: மக்காசோளம் : __________ 

 30. தென்னை :நார்: : ரோஜா:______ 

 31. தேனீக்கள் : மகரந்த சேர்க்கையாளர் ::மண்புழு :_________ 

 32. 5 x 2 = 10
 33. உணவுத் தாவரங்கள் என்றால் என்ன?

 34. மருத்துவத் தாவரங்கள் என்றால் என்ன?

 35. வன்கட்டை எவ்வாறு மென்கட்டையில் இருந்து வேறுபடுகிறது?

 36. நறுமணப் பொருள்கள் என்றால் என்ன?

 37. மரக்கட்டைகளின் பயன்பாடுகள் யாவை?

 38. 3 x 3 = 9
 39. அலங்காரத் தாவரங்கள் பற்றி எழுதுக?

 40. வேப்ப மரத்தின் பயன்களை எழுதுக?

 41. பாலைவனத்தில் குறைவான நீரே காணப்படுகிறது? இதற்கு காரணம் யாது?

 42. 1 x 5 = 5
 43. மரக்கட்டை தரும் தாவரங்கள் பற்றி குறிப்பு வரைக.

*****************************************

Reviews & Comments about 6th அறிவியல் - அன்றாட வாழ்வில் தாவரங்கள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 6th Science - Plants in Daily Life Model Question Paper )

Write your Comment