இந்தியத் துணைக் கண்டத்தின் வாணிக வரலாற்றுப் பின்னணிஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 00:05:00 Hrs
Total Marks : 5
  5 x 1 = 5
 1. பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் இடத்திற்கு______ என்று பெயர் 

  (a)

  அங்காடி

  (b)

  சந்தை

  (c)

  நாளங்காடி

  (d)

  அல்லங்காடி

 2. அர்த்தசாத்திரம் என்ற புத்தகம் யாரால் எழுதப்பட்டது 

  (a)

  கெளடியர்

  (b)

  சாணக்கியர்

  (c)

  திருவள்ளுவர்

  (d)

  இளங்கோவடிகள்

 3. வியாபாரம் மற்றும் வணிகம் _____ பேரரசில் பொதுவானவையாக இருந்தது

  (a)

  பல்லவர்

  (b)

  சோழர்

  (c)

  பாண்டியர்

  (d)

  சேரர்

 4. தமிழ்நாட்டின் கடலோர பகுதிகளில் முக்கியமான ஆலம்பரை என்ற பண்டைய வர்த்தக நிலையம் அமைந்துள்ள மாவட்டம் எது?   

  (a)

  சென்னை 

  (b)

  திருவள்ளூர்

  (c)

  காஞ்சிபுரம்

  (d)

  வேலூர்

 5. பொருட்களின் விலைகளைக் குறைத்து வியாபார வளர்ச்சியை பெருக்க வழி வகுத்தவர் யார்?

  (a)

  அலாவுதீன் கில்ஜி

  (b)

  பால்பன்

  (c)

  வாஸ்கோடாகமா

  (d)

  அக்பர் 

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard வணிகவியல் Chapter 1 இந்தியத் துணைக் கண்டத்தின் வாணிக வரலாற்றுப் பின்னணி ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Standard Commerce Chapter 1 Historical Background of Commerce in The Sub-Continent One Marks Model Question Paper )

Write your Comment