கணிப்பொறியில் தமிழ் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. தமிழை காப்பாற்ற தேடும் இஞ்சன் (Engines) பட்டியலிடுக

 2. ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாடு விசைப்பலகை என்றால் என்ன?

 3. தமிழ் மென்பொருள் பயன்பாட்டு மொழி சிறு குறிப்பு வரைக.

 4. TSCII என்றால் என்ன

 5. தமிழ் வேர்சியுவல் அகாடமி சிறு குறிப்பு வரைக

 6. தேடுதல் பொறி - குறிப்பு வரைக.

 7. எந்த தேடுபொறி தமிழில் தட்டச்சு செய்யும் வசதியை வழங்குகிறது?

 8. மின் நூலகம் - குறிப்பு தருக.

 9. தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு பயன்பாடுகளைப் பற்றி குறிப்பு தருக.

 10. மதுரை தமிழ் இலக்கிய மின் தொகுப்புத் திட்டம் பற்றி குறிப்பு தருக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி பயன்பாடுகள் - கணிப்பொறியில் தமிழ் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Technology - Tamil Computing Two Marks Question Paper )

Write your Comment