" /> -->

உடல் நலம் மற்றும் நோய்கள் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. மனோவியல் மருந்துகள் என்றால் என்ன?

 2. வயது முதிர்ந்தோர் நீரிழிவு என்றால் என்ன?

 3. மெட்டாஸ்டாசிஸ் என்றால் என்ன?

 4. இன்சுலின் குறைபாடு எவ்வாறு ஏற்படுகிறது?

 5. நீரிழிவு நோய் உள்ளவர்கள் எடுத்துக் கொள்ளப்பட வேண்டிய இரண்டு உணவுப்பொருள்களுக்கு உதாரணம் தருக.

 6. புற்றுநோயின் வகைகளைக் கூறு.

 7. புற்று நோய்க்கான தடைக்காப்பு சிகிச்சை முறையை கூறு.

 8. எய்ட்ஸ் நோய்க்கான சிகிச்சையினை கூறு.

 9. கரோனரி இதய நோயின் அறிகுறிகள் யாவை?

 10. எய்ட்ஸ் நோயினை கண்டறிவதற்கான சோதனைகளை கூறு?

*****************************************

Reviews & Comments about 10th அறிவியல் - உடல் நலம் மற்றும் நோய்கள் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 10th Science - Health And Diseases Two Marks Question Paper )

Write your Comment