கணிப்பொறியில் தமிழ் Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 10
  5 x 2 = 10
 1. தமிழில் சேவைகளை வழங்கி வரும் தேடுபொறிகளை பட்டியலிடுக.

 2. ஆண்ட்ராய்டு பயன்படும் விசைப்பலகை என்றால் என்ன?

 3. தமிழ் நிரலாக்க மொழி-சிறு குறிப்பு வரைக

 4. TSCII என்றால் என்ன?

 5. தமிழ் வெர்சியூவல் அகாடமி சிறு குறிப்பு வரைக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி அறிவியல் - கணிப்பொறியில் தமிழ் Book Back Questions ( 11th Computer Science - Tamil Computing Book Back Questions )

Write your Comment