" /> -->

முக்கிய 1 மதிப்பெண் படைப்பு வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 00:10:00 Hrs
Total Marks : 12

  பகுதி I

  12 x 1 = 12
 1. தொழிற் புரட்சி முதலில் எந்த நாட்டில் நடைபெற்றது?

  (a)

  அமெரிக்கா

  (b)

  இங்கிலாந்து

  (c)

  இரஷ்யா

  (d)

  ஜெர்மனி

 2. 1828 - இல் ராஜா ராம்மோகன் ராய் தொடங்கிய இயக்கம் எது?

  (a)

  அரியசமாஜம் 

  (b)

  பிரம்மசமாஜம்

  (c)

  பிராத்தனசமாஜம்

  (d)

  இவற்றில் எதுவும் இல்லை

 3. "இந்திய தேசிய காங்கிரசின் தந்தை" என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் என்று கூறுக?

  (a)

  A.O ஹீயும்

  (b)

  காந்தி

  (c)

  அம்பேத்கர் 

  (d)

  ஜின்னா

 4. தன்னாட்சி இயக்கத்தை பம்பாயில் தொடங்கியவர் யார்?

  (a)

  அன்னிபெசன்ட் 

  (b)

  காந்தி 

  (c)

  திலகர் 

  (d)

  நேரு 

 5. மாண்டேகு - செம்ஸ் ஃபோர்டு சீர்த்திருதங்கள் நடைபெற்ற ஆண்டு யாது ?   

  (a)

  1919

  (b)

  1909

  (c)

  1920

  (d)

  1907

 6. தண்டியாத்திரை நடைபெற்ற ஆண்டு எப்போது?

  (a)

  1930

  (b)

  1931

  (c)

  1932

  (d)

  1935

 7. கிஷன்சிங் மற்றும் வித்யாவதி கவுர் ஆகியோரின் மகனாகப் பிறந்தவர்

  (a)

  உத்தம்சிங்

  (b)

  இக்பால்

  (c)

  மகத்சிங்

  (d)

  வாஞ்சிநாதன்

 8. இந்து முஸ்லிம் உறவில் விரிசல் ஏற்படுத்திய இயக்கம் எது?

  (a)

  சுத்தி இயக்கம்

  (b)

  வாகாபி இயக்கம்

  (c)

  சுதேசி இயக்கம்

  (d)

  அலிகர் இயக்கம்

 9. மிண்டோ - மார்லி சட்டம் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு எது?

  (a)

  1919

  (b)

  1922

  (c)

  1909

  (d)

  1910

 10. கிரிபிஸ் தூதுக்குழு எப்போது இந்தியா வந்தடைந்தது?

  (a)

  1945

  (b)

  1942

  (c)

  1943

  (d)

  1944

 11. ஆந்திரா தனி மாநிலமாகப் பிரிக்கப்பட வேண்டும் என சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் இருந்து காலமானவர் யார்?

  (a)

  டி. பிரகாசம்

  (b)

  பொட்டி ஸ்ரீராமுலு

  (c)

  பட்டாபி சீத்தாராமையா

  (d)

  அபுல் கலாம் ஆசாத்

 12. பாண்டுங் மாநாடு எப்பொழுது நடைபெற்றது?

  (a)

  ஏப்ரல் 1966

  (b)

  மார்ச் 1955

  (c)

  ஏப்ரல் 1944

  (d)

  ஏப்ரல் 1955

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12 ஆம் வகுப்பு வரலாறு முக்கிய 1 மதிப்பெண் படைப்பு வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020 - 12th Standard History Important 1 Mark Creative Questions (New Syllabus) 2020

Write your Comment