" /> -->

நவீன உலகம்: பகுத்தறிவின் காலம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது லியானர்டோ  டாவின்சியின் ஓவியம் இல்லை?

  (a)

  வர்ஜின் ஆஃப் ராக்ஸ்

  (b)

  இறுதி விருந்து

  (c)

  மோனலிசா

  (d)

  மடோனாவும் குழந்தையும்

 2. போப்பாண்டவரால் கட்டப்பட்ட  ரோமில் உள்ள செயின்ட் பீட்டர்ஸ் தேவாலயத்தை நவீனமயமாக்கியவர் யார்?

  (a)

  டோனிடெல்லா

  (b)

  ரபேல்

  (c)

  லியானர்டோ  டாவின்சி

  (d)

  மைக்கேல்  ஆஞ்சிலோ 

 3. மெகல்லனின் மறைவுக்குப் பிறகு எந்தக் கப்பல் திரும்பியது?

  (a)

  சாண்டா மரியா    

  (b)

  பிண்ட்டா

  (c)

  நினா    

  (d)

  விட்டோரியா

 4. கூற்று: கொள்ளை நோய்க்கான காரணங்களை விளக்க முடியாததால் கொள்ளை நோய் தேவாலயத்தின் நிலையை பலவீனப்படுத்தியது
  காரணம் : போப்பாண்டவரின் அதிகாரம் பெரும் சவால்களை எதிர் கொண்டது.

  (a)

  கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்றை விளக்குகிறது.

  (b)

  கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்றை விளக்கவில்லை.

  (c)

  கூற்று சரி காரணம் தவறு

  (d)

  கூற்று தவறு காரணம் சரி.

 5. ஏழாம் கிரிகோரியால் கத்தோலிக்க திருச்சபை நடவடிக்கைகளில் இருந்து விலக்கி வைக்கப்பட்ட  ஆட்சியாளர் யார்?

  (a)

  ஏழாம் ஹென்றி 

  (b)

  எட்டாம் ஹென்றி

  (c)

  இரண்டாம் ஹென்றி

  (d)

  நான்காம் ஹென்றி

 6. 5 x 2 = 10
 7. கிறித்தவ சீர்திருத்த இயக்கத்துக்கு எராஸ்மஸ் எவ்வாறு வழியமைத்தார்?

 8. 1493ஆம் ஆண்டின் போப்பின் ஆணை பற்றி நீவிர் அறிந்ததென்ன?

 9. வோர்ம்ஸ் சபையின் வெ ளிப்பாடு என்ன என்று தெரிவிக்கவும்.

 10. ரொட்டியும் திராட்சசை ரசமும் உண்பது இயேசுவின் சதையும் இரத்தமும் உண்பதற்கு சமம் என்ற சமயச் சடங்கு தான் என்பதை விளக்குக.

 11. டிரென்ட் சபையின் பணி என்ன என்று எடுத்துரைக்கவும்.

 12. 5 x 3 = 15
 13. மறுமலர்ச்சியின் தாயகமாக இத்தாலி விளங்கியது ஏன்?

 14. மறுமலர்ச்சி காலத்தில் இங்கிலாந்தில் ஏற்பட்ட இலக்கிய சாதனைகளை குறிப்பிடவும்.

 15. ஜெனோவாவில் பிராட்டஸ்டன்ட் இயக்கத்தை ஒருங்கிணைப்பதில் ஜான் கால்வின்  பற்றிய பங்கை ஆராய்க.

 16. 1492இல் கொலம்பஸ் மேற்கொண்ட பயணம் பற்றி குறிப்பு வரைக.  

 17. போர்த்துகீசிய கடல்பயணி பெட்ரோ காப்ரல் இந்தியாவுக்கு மேற்கொண்ட பயணம் பற்றி குறிப்பிடுக.

 18. 4 x 5 = 20
 19. இத்தாலிய மறுமலர்ச்சிக்கு பிளாரன்ஸ் நகர மக்கள் ஆற்றிய பங்களிப்பை ஆராயவும்.

 20. இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ், ஸ்பெயின் ஆகியவை தேசிய அரசுகளா க உருவெடுத்தமை பற்றி ஒருங்கிணைந்த முறையில் ஆராயவும்.

 21. கிழக்குப் பகுதிக்கு புதிய கடல் வழித்தடங்களை கண்டுபிடிப்பதில் போர்த்துகல் மற்றும் ஸ்பெயின் ஆகிய நாடுகளின் முன்முயற்சிகளை விவரிக்கவும். நவீன உலகின் பொருளாதார வரலாற்றில் ஏன் இது மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வாக கருதப்படுகிறது?

 22. பிராட்டஸ்டன்ட் சீர்திருத்த இயக்கத்துக்கான காரணங்கள் யாவை ? ஜெர்மனியில் மார்ட்டின் லூதர் இந்த இயக்கத்தை எவ்வாறு ஒருங்கிணைத்தார்?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வரலாறு - நவீன உலகம்: பகுத்தறிவின் காலம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th History - Modern World: The Age of Reason Model Question Paper )

Write your Comment