" /> -->

காந்தியடிகள் தேசியத் தலைவராக உருவெடுத்து மக்களை ஒன்றிணைத்தல் Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  4 x 1 = 4
 1. காந்தியடிகளின் அரசியல் குரு யார்?

  (a)

  திலகர்

  (b)

  கோகலே

  (c)

  W.C. பானர்ஜி

  (d)

  M.G. ரானடே

 2. இந்தியாவின் மூவர்ணக் கொடி எப்போது ஏற்றப்பட்டது?

  (a)

  டிசம்பர் 31, 1929

  (b)

  மார்ச் 12, 1930

  (c)

  ஜனவரி 26, 1930

  (d)

  ஜனவரி 26, 1931

 3. பின்வரும் எந்த ஒன்று சரியாகப் பொருந்தவில்லை?

  (a)

  பஞ்சாப் துணை ஆளுநர் - ரெஜினால்டு டையர்

  (b)

  தலித் - பகுஜன் இயக்கம் - டாக்டர். அம்பேத்கர்

  (c)

  சுயமரியாதை இயக்கம் - ஈ.வெ.ரா. பெரியார்

  (d)

  சத்தியாகிரக சபை - ரௌலட் சட்டம்

 4. காந்தியடிகளின் தண்டி யாத்திரை பயணம் சென்றடைந்த ஆண்டு

  (a)

  ஏப்ரல் 6, 1930

  (b)

  மார்ச் 6, 1930

  (c)

  ஏப்ரல் 4, 1939

  (d)

  மார்ச் 4, 1930

 5. 2 x 2 = 4
 6. இந்தியா வந்த வேல்ஸ் இளவரசர் எவ்வாறு வரவேற்கப்பட்டார்?

 7. பகிஷ்கிரித் ஹிதகர்னி சபா குறித்து எழுதுக.

 8. 4 x 3 = 12
 9. ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை குறித்து குறிப்பு எழுதுக.

 10. பூனா ஒப்பந்தத்தின் முக்கியத்துவம் யாது?

 11. பிரதம அமைச்சர் ராம்சே மக்டோனால்டின் வகுப்புவாத அறிக்கையைப் பற்றி எழுதுக.

 12. மூன்று வட்டமேசை மாநாடுகளின் முடிவின் தோல்விக்குப் பிறகு ஏன் காங்கிரஸ் தடை செய்யப்பட்டது?

 13. 2 x 5 = 10
 14. ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் சூழலையும் அதன் விளைவுகளையும் விவரி.

 15. இந்திய விடுதலைப் போரில் மகாத்மா காந்தியடிகளின் பங்கினை மதிப்பிடுக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard வரலாறு - காந்தியடிகள் தேசியத் தலைவராக உருவெடுத்து மக்களை ஒன்றிணைத்தல் Book Back Questions ( 12th Standard History - Advent of Gandhi and Mass Mobilisation Book Back Questions )

Write your Comment