" /> -->

இரு உலகப்போர்களுக்கு இடையில் உலகம் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 15
  5 x 1 = 5
 1. இத்தாலி யாருடன் லேட்டரன் உடன்படிக்கையைச் செய்து கொண்டது?

  (a)

  ஜெர்மனி 

  (b)

  ரஷ்யா 

  (c)

  போப் 

  (d)

  ஸ்பெயின் 

 2. உலகத்தின் எந்தப்பகுதி டாலர் அரசியல் ஏகாதிபத்தியத்தை விரும்பவில்லை?

  (a)

  ஐரோப்பா

  (b)

  லத்தீன் அமெரிக்கா

  (c)

  இந்தியா

  (d)

  சீனா 

 3. தென்னாப்பிக்காவின் இனஒதுக்கல் கொள்கையின் மூளையாகச் செயல்பட்டவர் யார்?

  (a)

  வெர்வோர்டு

  (b)

  ஸ்மட்ஸ்

  (c)

  ஹெர்சாக்

  (d)

  போதா

 4. தென் அமெரிக்காவின் விடுதலையைத் துரித்தப்படுத்தியது எது?

  (a)

  அமெரிக்கா அளித்த உதவி

  (b)

  நெப்போலியனின் படையெடுப்புகள்

  (c)

  சைமன் பொலிவரின் பங்கேற்பு

  (d)

  பிரெஞ்சுப் புரட்சி 

 5. லத்தீன் அமெரிக்க விவகாரங்களில் அமெரிக்காவின் தலையீட்டை நியாயப்படுத்துவதற்காக மன்றோ கொள்கையில் திருத்தம் கொண்டு வந்த அமெரிக்கக் குடியரசுத்தலைவர் யார்?

  (a)

  தியோடர் ரூஸ்வெல்ட்

  (b)

  ட்ரூமென்

  (c)

  ஐசனோவர் 

  (d)

  உட்ரோ வில்சன் 

 6. 5 x 1 = 5
 7. சமூக ஜனநாயகக் கட்சியை நிறுவியவர்________ 

  ()

  பெர்டினன்ட் லாஸ்ஸல்லி 

 8. வியட்நாம் தேசியவாதிகள் கட்சி________  இல் நிறுவப்பப்பட்டது.

  ()

  1927

 9. ஆப்ரிக்க தேசியக் காங்கிரஸ் தலைவரானான நெல்சன் மண்டேலா _________ ஆண்டுகள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டைக்கப்பட்டிருந்தார்

  ()

  27

 10.  ______ ஒரு ராணுவ நாடாகும் 

  ()

  அஸ்டெக்குகள்

 11. போயர்கள் __________ என்றும் அழைக்கப்பக்கப்பட்டனர்.

  ()

  ஆப்ரிக்க நேர்கள்

 12. 5 x 1 = 5
 13. டிரான்ஸ்வால்

 14. (1)

  இத்தாலி

 15. டோங்கிங்

 16. (2)

  தங்கம்

 17. ஹின்டன்பர்க் 

 18. (3)

  ஹிட்லர்

 19. மூன்றாம் ரெய்க்

 20. (4)

  ஜெர்மனி

 21. மாட்டியோட்டி 

 22. (5)

  கொரில்லா நடவடிக்கைகள்

*****************************************

Reviews & Comments about 10th சமூக அறிவியல் Unit 2 இரு உலகப்போர்களுக்கு இடையில் உலகம் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 10th Social Science Unit 2 The World Between Two World Wars One Mark Questions )

Write your Comment