அரபியர், துருக்கியரின் வருகை Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. கஜினி மாமுது, இந்தியாவுக்குள்  ______ முறை இராணுவத் தாக்குதல்கள் நடத்தினார்

  (a)

  15

  (b)

  17

  (c)

  18

  (d)

  19

 2. பாலம் பவோலி  கல்வெட்டு ______ மொழியில் இருக்கிறது

  (a)

  சமஸ்கிருதம்

  (b)

  பாரசீக மொழி

  (c)

  அரபி

  (d)

  உருது

 3. உலகப் புகழ்பெற்ற கஜூராஹோ கோயிலைக் கட்டியவர்கள் _______ 

  (a)

  ராஷ்டிரகூடர்

  (b)

  டோமர்

  (c)

  சண்டேளர்

  (d)

  பரமர்

 4. இப்ன் பதூதா ஒரு ________ நாட்டுப் பயணி

  (a)

  மொராக்கோ

  (b)

  பெர்சியா

  (c)

  துருக்கி

  (d)

  சீனா

 5. அரசப் பதவியையை விடுத்து, தில்லியிலிருந்து விலகி முப்பதாண்டுகள் அமைதியில் வாழ்ந்த ஒரே சுல்தான் _________ 

  (a)

  முபாரக் ஷா

  (b)

  ஆலம் கான்

  (c)

  கிசர் கான்

  (d)

  துக்ரில் கான்

 6. 3 x 2 = 6
 7. கஜினி மாமுது ஆதரித்த அறிஞர்கள்

 8. துருக்கியப் படையெடுப்பின்போது வட இந்தியாவில் ஆட்சியிலிருந்த ரஜபுத்திர வம்சாவளிகள்

 9. நாற்பதின்மர் அமைப்பு

 10. 3 x 3 = 9
 11. ரஸியா சுல்தானா அதிகாரத்திலிருந்து அகற்றப்பட்டது ஏன்?

 12. மாலிக் காஃபூரின் தென்னிந்தியத் தாக்குதல்கள் குறித்து எழுதுக.

 13. முகமது துக்ளக்கின் சோதனை முயற்சிகள் தோல்வியடைந்தற்கான காரணங்கள் என்னென்ன?

 14. 2 x 5 = 10
 15. இந்திய வரலாற்றில் இரண்டாம் தரெய்ன் போர் திருப்புமுனையாக அமைந்தது எவ்வாறு?

 16. அலா-உத்-தின் கில்ஜியின் பொருளாதாரச் சீர்திருத்தங்களை விவாதிக்கவும்

*****************************************

Reviews & Comments about 11th வரலாறு - அரபியர், துருக்கியரின் வருகை Book Back Questions ( 11th History - Advent Of Arabs And Turks Book Back Questions )

Write your Comment