ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு தொடக்ககால எதிர்ப்புகள் Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. உடையார் அரசர்களுக்கு எதிராக மராத்தியர்களை  வெற்றிகரமாக கையாண்ட பின் ____ உண்மையான அரசர் ஆனார்.

  (a)

  ஹைதர் அலி 

  (b)

  நாஞ்சராஜா 

  (c)

  நாகம நாயக்கர் 

  (d)

  திப்பு சுல்தான் 

 2. திப்பு சுல்தான் _____ பகுதியைக் கைப்பற்றியதால் மூன்றாம் ஆங்கிலேய மைசூர் போர் தொடங்கியது.

  (a)

  கள்ளிக்கோட்டை 

  (b)

  குடுகு 

  (c)

  கொடுங்களூர் 

  (d)

  திண்டுக்கல் 

 3. வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் தொடர்பான பிரச்சனைகளை தவறாகக் கையாண்டதால் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட ஆங்கிலேய ஆட்சியர் ______ ஆவார். 

  (a)

  W.C ஜாக்சான்  

  (b)

  A . பானர்மேன் 

  (c)

  S.R லூஹிங்டன் 

  (d)

  P .A  ஆக்னியூ 

 4. கோல் எழுச்சிக்குக் காரணமானவர் _______ஆவார்.

  (a)

  பின்த்ராய் மன்கி  

  (b)

  சிடோ 

  (c)

  புத்தபகத் 

  (d)

  கானு 

 5. 1857 ஆம் ஆண்டு புரட்சியின் போது நானா சாகேப்பின் படைகளைத் தோற்கடித்தவர் ______.

  (a)

  ஹென்றி லாரன்ஸ் 

  (b)

  மேஜர் ஜெனரல் ஹோவ்லாக் 

  (c)

  சர் ஹீயூக் வீலர் 

  (d)

  ஜெனரல் நீல் 

 6. 3 x 2 = 6
 7. திப்பு சுல்தான் மீது சுமத்தப்பட்ட ஸ்ரீரங்கப்பட்டண உடன்படிக்கையின் (1792) அவமானகரமான விதிமுறைகளைப் பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு வரைக.

 8. கொங்குப் பகுதியில் தீரன் சின்னமலையின் கிளர்ச்சிகள் பற்றி நீவிர் அறிவது யாது?

 9. கான்பூர் படுகொலை .

 10. 3 x 3 = 9
 11. 1801ம் ஆண்டு கிளர்ச்சி பற்றி எழுதுக.

 12. 1806 ஆண்டு வேலூர் புரட்சி பற்றி எழுதுக

 13. 1857 ஆண்டு புரட்சியின் விளைவுகள் யாவை ?

 14. 2 x 5 = 10
 15. 1806 ஆண்டின் வேலூர் புரட்சிக்கா ன காரணங்களையும் போக்கினையும் விவரிக்கவும்

 16. 1857 ஆம் ஆண்டு புரட்சிக்கான காரணங்களையும் மற்றும் விளைவுகளையும் விவரிக்கவும்.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th வரலாறு - ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு தொடக்ககால எதிர்ப்புகள் Book Back Questions ( 11th History - Early Resistance To British Rule Book Back Questions )

Write your Comment