நவீனத்தை நோக்கி Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. இந்தியாவில் சீர்திருத்தங்கள் பற்றிய பல கருத்துக்கள் தோன்றிய முதல் மாகாணம் ________ ஆகும்.

  (a)

  பஞ்சாப் 

  (b)

  வங்காளம் 

  (c)

  பம்பாய் 

  (d)

  சென்னை 

 2. "இந்திய மறுமலர்ச்சியின் தந்தை" _____ ஆவார்.

  (a)

  சுவாமி விவேகானந்தர் 

  (b)

  தயானந்த சரஸ்வதி 

  (c)

  இராஜாராம்மோகன்ராய் 

  (d)

  ஆத்மராம் 

 3. பிரம்ம ஞான சபை ______ ல் நிறுவப்பட்டது.

  (a)

  இந்தியா 

  (b)

  அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 

  (c)

  பிரான்சு 

  (d)

  இங்கிலாந்து 

 4. தமிழ்நாட்டில் பிரம்ம சமாஜத்தின் ஆதரவாளராகத் திகழ்ந்தவர் _______ ஆவார்.

  (a)

  இராமலிங்க அடிகளார் 

  (b)

  காசி விசுவநாத முதலியார் 

  (c)

  அயோத்திதாச பண்டிதர் 

  (d)

  தேவேந்திரநாத் தாகூர் 

 5. சரியான கூற்றினைத் தேர்ந்தெடு 

  (a)

  சுத்தி இயக்கத்தை நிறுவியவர் டாக்டர் ஆத்மராம் பாண்டுரங்.

  (b)

  'சமத்துவ சங்கம்' வைகுண்ட சாமிகளால் நிறுவப்பட்டது.

  (c)

  இராமகிருஷ்ண இயக்கத்தை நிறுவியவர் இராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் ஆவார். 

  (d)

  அகமதியர்கள் பொதுவான மசூதியில் தங்கள் வழிப்பாட்டினை மேற்கொண்டனர். 

 6. 3 x 2 = 6
 7. சமூக நீதிக்கு ஜோதிபா பூலேயின் பங்கு என்ன?

 8. ‘சுத்தி’ (சுத்திகரிப்பு) இயக்கம் ஏன் ஒரு மீட்டெடுப்பு இயக்கமாகக் கருதப்படுகிறது?

 9. இராமலிங்க அடிகளார் பற்றி நீவிர் அறிவன யாவை?

 10. 3 x 3 = 9
 11. சுவாமி விவேகானந்தர்

 12. சிங் சபா இயக்கம்

 13. வைகுண்ட சாமிகள்

 14. 2 x 5 = 10
 15. இந்தியாவில் கிறித்தவ மதப்பரப்பாளர்கள் ஆற்றிய பணிகளை விளக்குக

 16. தமிழ் நாட்டில் நடந்த சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்களை எடுத்துக்காட்டுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th வரலாறு - நவீனத்தை நோக்கி Book Back Questions ( 11th History - Towards Modernity Book Back Questions )

Write your Comment