துணை ஏடுகள் - II மாதிரி வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணக்குப்பதிவியல்

Time : 01:30:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. ரொக்க ஏடு ஒரு

  (a)

  துணை ஏடு

  (b)

  முதன்மை ஏடு

  (c)

  உரிய குறிப்பேடு

  (d)

  துணையேடு மற்றும் முதன்மை ஏடு இரண்டு

 2. ஒரு நடவடிக்கையின் பற்று மற்றும் வரவுத் தன்மைகளை ரொக்க ஏட்டில் பதிந்தால், அது

  (a)

  எதிர்ப்பதிவு

  (b)

  கூட்டுப் பதிவு

  (c)

  ஒற்றைப் பதிவு

  (d)

  சாதாரணப் பதிவு

 3. சில்லறை ரொக்க ஏட்டின் இருப்பு

  (a)

  ஒரு செலவு

  (b)

  ஒரு இலாபம்

  (c)

  ஒரு சொத்து 

  (d)

  ஒரு பொறுப்பு 

 4. சிறிய செலவினங்களைப் பதியும் ஏடு

  (a)

  ரொக்க ஏடு

  (b)

  கொள்முதல் ஏடு

  (c)

  செலுத்தற்குரிய மாற்றுச் சீட்டு ஏடு

  (d)

  சில்லறை ரொக்க ஏடு

 5. நாம் வழங்கிய காசோலை அவமதிக்கப்பட்டால் வரவு செய்யப்படும் கணக்கு 

  (a)

  சரக்கீந்தோர் க/கு 

  (b)

  வாடிக்கையாளர் க/கு 

  (c)

  உரிமையர் க/கு 

  (d)

  வங்கி க/கு 

 6. 5 x 2 = 10
 7. ரொக்க ஏடு என்றால் என்ன?

 8. தனிப்பத்தி ரொக்க ஏட்டின் படிவம் தருக.

 9. முப்பத்தி ரொக்க ஏடு என்றால் என்ன?

 10. சில்லறை ரொக்க ஏடு என்றால் என்ன?

 11. முப்பத்தி ரொக்க ஏட்டின் மாதிரிப் படிவம் தருக.

 12. 5 x 3 = 15
 13. சில்லறை ரொக்க ஏட்டில் முன் பண மீட்பு முறையின் பொருளை விளக்குக.

 14. ரொக்க ஏட்டில் தள்ளுபடியைப் பதிவு செய்வது பற்றி குறிப்பு வரைக

 15. எதிர்ப் பதிவை உதாரணத்துடன் விளக்குக.

 16. 2017 ஏப்ரல் மாதத்திற்கான பின்வரும் நடவடிக்கைகளை பிரதீப் என்பவரின் தனிப்பத்தி  ஏட்டில் பதியவும்.

  ஏப்ரல்   ரூ
  1 வணிகம் ரொக்கத்துடன் துவங்கியது 27,000
  5 ரொக்கத்திற்கு சரக்குகள் வாங்கியது 6,000
  10 ரொக்கத்திற்கு சரக்குகள் விற்றது 11,000
  13 ரொக்கம் வங்கியில் செலுத்தியது 5,000
  14 சங்கீதாவிற்கு ரொக்கத்திற்கு சரக்கு விற்றது 9,000
  17 பிரீத்தி என்பவருக்கு கடனாகச் சரக்கு விற்றது 13,000
  21 ரொக்கம் செலுத்தி எழுதுபொருள் வாங்கியது 200
  25 முருகனுக்கு ரொக்கம் செலுத்தியது 14,000
  26 ரொக்கமாக கழிவு கொடுத்தது 700
  29 அலுவலக தேவைக்காக வங்கியிலிருந்து எடுத்தது 4,000
  30 காசோலை மூலம் வாடகை செலுத்தியது 3,000
 17. ரொக்க ஏட்டின்  நன்மைகள் யாவை?

 18. 4 x 5 = 20
 19. 2017, மே மாதத்திற்காற்கான சேஷாத்ரி அவர்களின் பின்வரும் நடவடிக்கைகளை தனிப்பத்தி ரொக்க ஏட்டில் பதிவு செய்க.

  மே   ரூ 
  1 கையிருப்பு ரொக்கம்  40,000
  5 ஸ்வாதியிடமிருந்து பெற்ற ரொக்கம்  4,000
  7 கூலி ரொக்கமாக  கொடுத்தது 2,000
  10 சசிகலாவிடமிருந்து ரொக்கத்திற்கு கொள்முதல் செய்தது 6,000
  15 ரொக்கத்திற்கு விற்பனை செய்த 9,000
  18 கணிப்பொறி வாங்கியது 15,000
  22 சபாபதிக்கு ரொக்கம் செலுத்தியது 5,000
  28 சம்பளம் கொடுத்தது 2,500
  30 வட்டிப் பெற்றது 500
 20. கீழ்க்காணும் நடவடிக்கைகளை அகமது என்பவரின் ரொக்கம் மற்றும் தள்ளுபடி பத்திகளுடைய ரொக்க ஏட்டில் பதிவு செய்க.

  2017 அக்   ரூ
  1 ரொக்க இருப்பு 37,500
  3 ரொக்க விற்பனை 33,000
  7 வேலனுக்கு செசெலுத்திய ரொக்கம்ரூ 15,850 அவர் அனுமதித்த தள்ளுபடி 150
  13 பெருமாள் என்பன்பவருக்கு கடனுக்கு விற்ற சரக்கு 19,200
  15 சொந்த செலவுகளுக்காகப் பணம் எடுத்தது 4,800
  16 சுப்பிரமணியனிடமிருந்து சரக்குகள் கடனுக்கு வாங்கியது 14,300
  22 ரொக்கம் வங்கியில் செலுத்தியது 22,700
  25 பெருமாளிடம் ரொக்கம் பெற்று அவர் கணக்கைத் தீர்த்துக் கொண்டது 19,000
  26 அலுவலக செலவிற்காக காசோலை மூலம் ரொக்கம் எடுத்தது 17,500
  27 கோபால கிருஷ்ணனுக்கு ரொக்கம் செலுத்தியது  2,950
    அவரிடமிருந்து பெற்ற தள்ளுபடி 50
  28 சுப்பிரமணியனுக்கு ரொக்கம் செலுத்தி அவர் கணக்கு
  முழுவதும் தீர்க்கப்பட்டது
  14,200
  29 ரொக்கக் கொள்முதல் 13,500
  30 விளம்பரச் செலவுகளுக்காக ரொக்கம் செலுத்தியது 1,500
 21. ஆனந்த் என்பவரின் கீழ்க்கண்ட நடவடிக்கைகளை ரொக்கம் மற்றும் தள்ளுபடி பத்திகளுடைய ரொக்க ஏட்டில் பதிவு செய்யவும்.

  2017 
  டிசம்பர்
    ரூ
  1 கைவச ரொக்கம் 19,500
  4 ரொக்கத்திற்கு சரக்கு விற்றது 32,000
  5 காந்தியிடம் கடனுக்கு கொள்முதல் செய்தது 20,000
  9 கோபுவிடம் பெற்றது  11,800
    அவருக்கு அளித்த தள்ளுபடி 200
  15 மின் கட்டணம் ரொக்கமாகச் செலுத்தியது 12,500
  17 ரொக்கம் செலுத்தி கணிப்பொறி மற்றும் அதன் இதர பாகங்களை வாங்கியது 16,800
  25 காந்திக்கு ரூ 19,700 செலுத்தி அவர் கணக்கு முழுவதையும்
  தீர்த்துக் கொண்டது
   
  28 திருவேங்கடத்திடம் ரொக்கம் பெற்றது  8,900
    அவருக்கு அளித்த தள்ளுபடி 100
  30 வியாபார செலவுகளை ரொக்கமாகச் செலுத்தியது 3,500
 22. சுந்தரி என்பவரின் ரொக்கம், வங்கி மற்றும் தள்ளுபடி பத்திகளுடைய க்க ஏட்டில் கீழ்க்கண்ட நடவடிக்கைகளைப் பதிவுசெய்க.

  2017 ஏப்ரல்   ரூ
  1 தொழில் ரொக்கத்துடன் தொடங்கியது 80,000
  1 வங்கி இருப்பு 44,000
  10 காசோலை செலுத்தி சரக்கு வாங்கியது 13,850
  11 அறைகலன் ரொக்கத்திற்கு வாங்கியது 9,500
  18 எழுது பொருள் ரொக்கம் கொடுத்து வாங்கியது 1,850
  20 சந்தோஷ் என்பவரிடமிருந்து காசோலைப் பெற்று அதை வங்கியில்
  செலுத்தியது ரூ 6,800 அவருக்கு அளித்த தள்ளுபடி
  200
  22 காசோலை ரமாவிற்கு அளித்தது 4,000
  24 முரளிதரன் என்பவருக்கு பாதி காசோலையாகவும்,
  பாதி ரொக்கமாகவும் செலுத்தியது
  12,400
    அவரிடமிருந்து பெற்ற தள்ளுபடி 100
  25 வங்கி மூலம் சம்பளம் கொடுத்தது 6,500
  27 வங்கியிலிருந்து பணம் எடுத்தது 1,000
  31 வங்கி பாதுகாப்ாப்பு பெட்டகத்திற்காக வங்கி எடுத்துக் கொண்ட வாடகை 150

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard கணக்குப்பதிவியல் Chapter 7 துணை ஏடுகள் - II மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Standard Accountancy Chapter 7 Subsidiary Books - II Model Question Paper )

Write your Comment