12ஆம் வகுப்பு கணினி தொழில்நுட்பம் குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின் முக்கிய படைப்பு ஐந்து மதிப்பெண் வினாவிடைகள் - 2021(பொதுத்தேர்வு)

12th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி தொழில்நுட்பம்

Time : 02:30:00 Hrs
Total Marks : 125

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: mysqli_real_escape_string() expects parameter 1 to be mysqli, bool given

Filename: mysqli/mysqli_driver.php

Line Number: 316

  பகுதி I

  25 x 5 = 125
 1. பேஜ்மேக்கரில் கருவிப் பெட்டியிலுள்ள கருவிகளுக்கான விசைப்பலகை குறுக்கு வழிகளைப் பட்டியலிடு.

 2. பிற மென்பொருள்களில் தயாரிக்கப்பட்ட கோப்புகளை பேஜ்மேக்கரில் பயனர் கட்டுப்பாட்டு உரைப்பாய்வு மூலம் எவ்வாறு செருகுவாய்? விவரி.

 3. பேஜ்மேக்கரில் ஆவணத்தை அச்சிடலை விவரி.

 4. InDesign கருவிப் பலகத்தில் உள்ள வரைவதற்குப் பயன்படும் கருவிகளை விவரி.

 5. InDesign-do உள்ள Type கருவிகளைப் பயன்படுத்துதலை விவரி.

 6. In Design - ல் பொருளை உருமாற்றுவதற்கான பல வழிகளை விவரி.

 7. InDesign-ல் உரையைத் தேர்வு செய்யப் பயன்படும் சாவிச் சேர்மானங்களையும் சுட்டிச் செயல்பாடுகளையும் பட்டியலிடு.

 8. InDesign ன் கட்டுப்பாட்டுப் பலகம் மற்றும் பத்திப் பலகத்தில் உள்ள பத்தி இசைவு பொத்தான்களை விவரி.

 9. கணிப்பொறி வரைகலையின் முக்கிய வகைகளை விவரி.

 10. CorelDRAW உள்ள வண்ணத்தட்டு வண்ணங்களை பார்க்கும் பல்வேறு வழிகளை விவரி.

 11. CorelDRAW-ல் தேர்வு செய்யப்பட்ட பொருட்களை நகலெடுக்க பயன்படும் வழிகள் யாவை?

 12. CorelDRAW ஆவணத்தில் பக்கத்தைச் சேர்ப்பதற்கானப் படிநிலைகளை எழுதுக.

 13. CorelDRAW ல் பொருட்களை தேர்வு செய்யும் பல்வேறு வழிகளை விவரி.

 14. CorelDRAW ஆவணச் சாளரத்தின் பல்வேறு பகுதிகளை விவரி. 

 15. CorelDRAW கருவிப்பெட்டியில் உள்ள ஏதேனும் 10 கருவிகளை விவரி.

 16.  கணினியில் படங்களை உருவாக்கும் முறைகளை விவரி.

 17. நூலகங்களில் உள்ள பல்லூடகத் தொழில்நுட்பம் பயன்பாடுகளை விவரி.

 18. ப்ளாஷில் உள்ள Polystar கருவியின் பயன் யாது?அதைப் பயன்படுத்த பின்பற்ற வேண்டிய படிகளை எழுதுக.

 19. ப்ளாஷில் உள்ள Eraser கருவியின் பல்வேறு விருப்பத்தேர்வுகளை விவிரி

 20. ப்ளாஷில் ஒரு franle-by-frame அசைவுப்பட மாதிரியை உருவாக்கப் பின்பற்ற வேண்டிய படிகளை விவரி:

 21. ப்ளாஷில் Lasso கருவி கொண்டு தேர்வு செய்தலை விவரி.

 22. Auto CAD இடைமுகத்தில் உள்ள ரிப்பன் காட்சிமுறையை எவ்வாறு மாற்றுவாய்? விவரி.

 23. Auto CAD ல்  வரையப்பட்ட பொருள்களிலிருந்து தேவையில்லாத பொருள்களை எவ்வாறு நீக்குவாய்? விவரி.

 24. AutoCAD வரைப்படத்தை அச்சிடுதலுக்கான படிநிலைகளை எழுதுக.

 25. AutoCAD 2016 - வழங்கும் செயல்பாட்டு விசைகளை அவற்றிற்கு வரையறுக்கப் பட்டுள்ள செயல்பாடுகளுடன் பட்டியலிடு.

*****************************************

Reviews & Comments about 12ஆம் வகுப்பு கணினி தொழில்நுட்பம் குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின் முக்கிய படைப்பு ஐந்து மதிப்பெண் வினாவிடைகள் - 2021(பொதுத்தேர்வு) - 12th Standard Tamil Medium Computer Technology Reduced Syllabus Creative Five mark Question with Answer key - 2021(Public E

Write your Comment