" /> -->

இரு உலகப்போர்களுக்கு இடையில் உலகம் முக்கிய வினாக்கள்

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. இத்தாலி யாருடன் லேட்டரன் உடன்படிக்கையைச் செய்து கொண்டது?

  (a)

  ஜெர்மனி 

  (b)

  ரஷ்யா 

  (c)

  போப் 

  (d)

  ஸ்பெயின் 

 2. யாருடைய ஆக்கிரமிப்போடு மெக்சிகோ நாகரிகம் நிலைகுலைந்து போயிற்று?

  (a)

  ஹெர்மன் கோர்ட்ஸ் 

  (b)

  பிரான்சிஸ்பிசாரோ 

  (c)

  தெளசெயின்ட் லாவெர்ட்யூர் 

  (d)

  முதலாம் பெட்ரோ 

 3. தென்னாப்பிக்காவின் இனஒதுக்கல் கொள்கையின் மூளையாகச் செயல்பட்டவர் யார்?

  (a)

  வெர்வோர்டு

  (b)

  ஸ்மட்ஸ்

  (c)

  ஹெர்சாக்

  (d)

  போதா

 4. தென் அமெரிக்காவின் விடுதலையைத் துரித்தப்படுத்தியது எது?

  (a)

  அமெரிக்கா அளித்த உதவி

  (b)

  நெப்போலியனின் படையெடுப்புகள்

  (c)

  சைமன் பொலிவரின் பங்கேற்பு

  (d)

  பிரெஞ்சுப் புரட்சி 

 5. லத்தீன் அமெரிக்க விவகாரங்களில் அமெரிக்காவின் தலையீட்டை நியாயப்படுத்துவதற்காக மன்றோ கொள்கையில் திருத்தம் கொண்டு வந்த அமெரிக்கக் குடியரசுத்தலைவர் யார்?

  (a)

  தியோடர் ரூஸ்வெல்ட்

  (b)

  ட்ரூமென்

  (c)

  ஐசனோவர் 

  (d)

  உட்ரோ வில்சன் 

 6. 5 x 1 = 5
 7. நாசிச ஜெர்மனியின் ரகசியக் காவல்படை _________  என அழைக்கப்பட்டது.

  ()

  கெஸ்ட்போ

 8. தென்னாப்பிரிக்க ஒன்றியம்_________  ஆம் ஆண்டு மே மாதம் உருவானது.

  ()

  1910

 9. ஆப்ரிக்க தேசியக் காங்கிரஸ் தலைவரானான நெல்சன் மண்டேலா _________ ஆண்டுகள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டைக்கப்பட்டிருந்தார்

  ()

  27

 10.  ______ ஒரு ராணுவ நாடாகும் 

  ()

  அஸ்டெக்குகள்

 11. போயர்கள் __________ என்றும் அழைக்கப்பக்கப்பட்டனர்.

  ()

  ஆப்ரிக்க நேர்கள்

 12. 5 x 1 = 5
 13. டிரான்ஸ்வால்

 14. (1)

  ஜெர்மனி

 15. டோங்கிங்

 16. (2)

  கொரில்லா நடவடிக்கைகள்

 17. ஹின்டன்பர்க் 

 18. (3)

  ஹிட்லர்

 19. மூன்றாம் ரெய்க்

 20. (4)

  தங்கம்

 21. மாட்டியோட்டி 

 22. (5)

  இத்தாலி

  2 x 2 = 4
 23. ஒட்டாவா பொருளாதார உச்சி மாநாட்டின் முக்கியத்துவம் குறித்து விவாதிக்கவும்.

 24. முசாலினியின்  ரோமபுரி நோக்கிய அணிவகுப்பின் விளைவுகள் யாவை

 25. 2 x 3 = 6
 26. 1884-85இல் நடைபெற்ற பெர்லின் காலனிய மாநாட்டின் சாரத்தைக் குறிப்பிடுக

 27. பொருளாதாரப் பெருமந்தம் இந்திய வேளாண்மையின் மீது எத்தகையத் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது?

 28. 1 x 5 = 5
 29. ஜெர்மனியில் ஹிட்லரின் எழுச்சிக்கு இட்டுச்சென்ற சூழ்நிலைகளைக் கண்டறியவும்.

*****************************************

Reviews & Comments about 10th Standard சமூக அறிவியல் Chapter 2 இரு உலகப்போர்களுக்கு இடையில் உலகம் முக்கிய வினாத்தாள் ( 10th Standard Social Science Chapter 2 The World between two World Wars Important Question Paper )

Write your Comment