" /> -->

இரண்டாம் உலகப்போர் முக்கிய வினாக்கள்

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. அமெரிக்கா தனது முதல் அணுகுண்டை எங்கே வீசியது?

  (a)

  கவாசாகி

  (b)

  இன்னோசிமா

  (c)

  ஹிரோஷிமா

  (d)

  நாகசாகி

 2. ஹிட்லர் எவரை மிகவும் கொடுமைப் படுத்தினார்?

  (a)

  ரஷ்யர்கள்

  (b)

  அரேபியர்கள்

  (c)

  துருக்கியர்கள்

  (d)

  யூதர்கள்

 3. ஜெர்மனியயோடு மியூனிச் உடன்படிக்கையில் கையெழுத்திட்ட பிரிட்டன் பிரதமர் யார்?

  (a)

  சேம்பர்லின்

  (b)

  வின்ஸ்டன் சர்ச்சில்

  (c)

  லாயிட் ஜார்ஜ்

  (d)

  ஸ்டேன்லி பால்டுவின்

 4. எப்போது ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பட்டய சாசனம் கையெழுத்தானது?

  (a)

  ஜுன் 26, 1942

  (b)

  ஜுன் 26, 1945

  (c)

  ஜனவரி 1, 1942

  (d)

  ஜனவரி 1, 1945

 5. பன்னாட்டு நீதிமன்றத்ன்றத்தின் தலைமையகம் எங்கே அமைந்துள்ளது?

  (a)

  நியூயார்க்

  (b)

   சிகாகோ 

  (c)

  லண்டன்

  (d)

  தி ஹேக் 

 6. 6 x 1 = 6
 7. இராணுவ நீக்கம் செய்யப்பட________ 

  ()

  ரைன்லாந்து

 8. இத்தாலி, ஜெர்மனி, ஜப்பான் ஆகியவற்றிக்கிடையேயான ஒப்பந்தம் என _______ அழைக்கப்பட்டது.

  ()

  ரோம் - பெர்லின் டோக்கியோ ஒப்பந்தம்

 9. 1940இல் ராஜினாமா செய்த பிரிட்டன் பிரதமர் _______  ஆவார்.

  ()

  சேம்பர்லின்                    

 10. “இவ்வளவு குறைவான நபர்களுக்கு, இவ்வளவு அதிகமானோர் இவ்வளவு அதிகமாக கடமைபட்டிருப்பது” என________  ன் வீரத்திற்கு சர்ச்சில் புகழாரம் சூட்டினார்.

  ()

  இராயல் ஏர்போர்ஸ்    

 11. உலகளாவிய மனித உரிமைகள் பிரகடகடனம் மனித உரிமைகள் குறித்து______ பிரிவுகளைக் கொண்டிருந்தது.

  ()

  30

 12. பிரிட்டனில் இரண்டாம் உலகப்போருக்குப் பின்னர் வாக்களிப்பின் மூலம் அதிகாகாரத்தில் அமர்த்தப்பட்டவர் _________ ஆவார்.

  ()

  தொழிலார்கள் கட்சி 

 13. 5 x 1 = 5
 14. பிளிட்ஸ்கிரிக் 

 15. (1)

  சாலமோன் தீவு

 16. ராயல் கப்பற்படை 

 17. (2)

  மின்னல் வேகத் தாக்குதல்

 18. கடன் குத்தகை 

 19. (3)

  ஸ்டாலின் கிரேடு

 20. வோல்கா

 21. (4)

  பிரிட்டன்

 22. க்வாடல்கெனால் 

 23. (5)

  ரூஸ்வெல்ட்

  1 x 4 = 4
 24. தென்கிழக்கு ஆசியாவை ஜப்பான் ஆக்கிரமித்தல்
  அ) ஜப்பானிடம் வீழ்ந்த தென்கிழக்கு ஆகிய நாடுகளின் பெயர்களைக் குறிப்பிடுக
  ஆ) பசிபிக் பகுதியில் நேசநாடுகள் சந்தித்த பின்னன்னடைவுக்கான காரணங்களைக் கணக்கிடுக.
  இ) மிட்வே போரின் முக்கியத்துவம் யாது?
  ஈ)  பர்மாவில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த இந்தியர்களுக்கு என்ன நேர்ந்தது?

 25. 2 x 2 = 4
 26. ஹிட்லர் ஜெர்மனி மக்களின் ஆதரவை எவ்வாறு பெற்றார்?

 27. முத்துத் துறைமுக நிகழ்வை விவரி.

 28. 2 x 3 = 6
 29. பெவரிட்ஜ் அறிக்கை குறித்து நீ அறிந்தது என்ன?

 30. பிரெட்டன் உட்ஸ் இரட்டையர்களின் பெயர்களைக் குறிப்பிடுக.

 31. 2 x 5 = 10
 32. அடால்ப் ஹிட்லரின் எழுச்சி மற்றும் வீழ்ச்சி குறித்து ஒரு கட்டுரை வரையவும்.

 33. ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் அமைப்பு, செயல்பாடுகளை ஆய்வு செய்க

 34. 1 x 10 = 10
 35. உலக வரைபடத்தில் கீழ்கண்டவற்றைக் குறிக்கவும்.
  அச்சு நாடுகள் 

*****************************************

Reviews & Comments about 10th சமூக அறிவியல் Chapter 3 இரண்டாம் உலகப்போர் முக்கிய வினாத்தாள் ( 10th Standard Social Science Chapter 3 World War II Important Question Paper )

Write your Comment