" /> -->

19ஆம் நூற்றாண்டில் சமூக, சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 15
  5 x 1 = 5
 1. எந்த ஆண்டில் உடன்கட்டை ஏறுதல் (சதி) ஒழிக்கப்பட்டது?

  (a)

  1827

  (b)

  1829

  (c)

  1826

  (d)

  1927

 2. யாருடைய பணியும் இயக்கமும், 1856ஆம் ஆண்டு விதவை மறுமண சீர்திருத்தச் சட்டம் இயற்றப்படுவதற்கு வழிகோலியது?

  (a)

  ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர்

  (b)

  ராஜா ராம்மோகன் ராய்

  (c)

  அன்னிபெசன்ட்

  (d)

  ஜோதிபா பூலே 

 3. நாம்தாரி இயக்கத்தை உருவாக்கியவர் யார்?

  (a)

  பாபா தயாள் தாஸ்

  (b)

  பாபா ராம்சிங்

  (c)

  குருநானக்

  (d)

  ஜோதிபா பூலே

 4. விதவை மறுமணச் சங்கத்தை ஏற்படுத்தியவர் யார்

  (a)

  M.G. ரானடே

  (b)

  தேவேந்திரநாத் தாகூர்

  (c)

  ஜோதிபா பூலே

  (d)

  அய்யன்காளி

 5. ‘சத்யார்த்தபிரகாஷ்’ எனும் நூலின் ஆசிரியர் யார்?

  (a)

  தயானந்த சரஸ்வதி

  (b)

  வைகுண்டசாமி

  (c)

  அன்னி பெசன்ட் 

  (d)

  சுவாமி சாரதாநந்தா

 6. 5 x 1 = 5
 7. சத்யார்த்த பிரகாஷ் எனும் நூல்_______  நேர்மறைக் கொள்கைகளைப் பட்டியலிடுகிறது

  ()

  ஒரு கடவுள் வழிபாடு, உருவ வழிபாட்டை நிராகரித்தல் பிராமணர் மேலாதிக்கம், சமூக நடைமுறைகள் ஆகியவற்றை மறுத்தல்

 8. ராமகிருஷ்ணா மிஷன்_________  ஆல் நிறுவப்பட்டது

  ()

  சுவாமி விவேகானந்தர்

 9. _________ அகாலி இயக்கத்தின் முன்னோடியாகும்.

  ()

  சிங்சபா

 10. ________ கேரளாவின் சாதியக் கட்டுமானத்தில் வியத்தகு மாற்றங்களைக் கொண்டு வந்தது.

  ()

  நாராயண குரு  அய்யன் காளி

 11. ‘ஒரு பைசா தமிழன்’ பத்திரிகையைத் துவக்கியவர்_______  ஆவார்

  ()

  அயோத்தி தாசர்

 12. 5 x 1 = 5
 13. அய்யா வழி

 14. (1)

  நிரங்கரி இயக்கம் 

 15. திருவருட்பா

 16. (2)

  விதவை மறுமண சீர்திருத்தச் சட்டம்

 17. பாபா தயாள்தாஸ்

 18. (3)

  வைகுண்ட சுவாமிகள்

 19. ஈஸ்வர் சந்திரவித்யாசாகர் 

 20. (4)

  ஆதி பிரம்மசமாஜம்

 21. தேவேந்திரநாத் 

 22. (5)

  ஜீவகாருண்யப் பாடல்கள்

*****************************************

Reviews & Comments about 10th Standard சமூக அறிவியல் Chapter 5 19ஆம் நூற்றாண்டில் சமூக, சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் ( 10th Standard Social Science Chapter 5 Social And Religious Reform Movements In The 19th Century One Mark Question with A

Write your Comment